belasting

Let op aanmaningen in Berichtenbox

Door Richard van Boven - 08 augustus 2017

Als een belastingplichtige kiest voor de digitale Berichtenbox, ontvangt hij nog enige tijd papieren post van de Belastingdienst. Andere instanties, zoals de meeste Waterschappen, sturen niets meer op papier. Niet iedereen beseft dit. Ook instanties gaan in de fout. Dat kan grote gevolgen hebben.

Het voornemen van de Belastingdienst was om vanaf 2016 vooral de Berichtenbox te gaan gebruiken, maar de Kamer hield dit tegen. Er is nu een langere overgangsperiode voor post van de Belastingdienst, tenzij de belastingplichtige kiest voor elektronische post.

Bij andere instanties is het vaak ‘alles-of-niets’: na het kiezen voor de Berichtenbox komt alles alleen in deze elektronische postbus. Sommige zaken moeten echter ook via de ‘normale’ post worden verzonden.

Digitaal archief?

De burger moet op tijd kijken naar nieuwe berichten in zijn Berichtenbox, en de instantie kan niet controleren of berichten zijn gelezen. Niet iedereen krijgt een e-mail als er een bericht klaarstaat. De belastingplichtige moet zelf expliciet aangeven dat hij een melding van nieuwe post wil ontvangen via e-mail.

De Kamer is terecht bang dat elektronische post niet op tijd wordt gelezen, zo bleek vorige week. Een belastingplichtige dacht dat de Berichtenbox alleen wordt gebruikt als digitaal archief, naast de papieren post, en kwam in de problemen met de waterschapsbelasting. Hij had de aanslag nog op papier gekregen, maar heeft later aangegeven dat hij alle post van de overheid voortaan digitaal wilde ontvangen.

Dwangbevel

De man heeft de aanslag niet op tijd betaald en kreeg een aanmaning. Omdat hij nog steeds niet betaalde, werd een dwangbevel opgelegd met 66 euro ‘betekeningskosten’. De aanmaning en het dwangbevel zijn echter alleen naar de Berichtenbox van de man gestuurd, hij ontving helemaal niets via de ‘normale’ post. Voor de rechtbank in Gelderland stelt hij dat de aanmaning en het dwangbevel ook per gewone post hadden moeten worden gestuurd.

Ingrijpende gevolgen

De man krijgt alleen gelijk voor het dwangbevel en moet de aanmaningskosten (7 euro) gewoon betalen. Met het activeren van de Berichtenbox geeft een burger namelijk aan dat hij op die manier voldoende bereikbaar is. De gevolgen van een aanmaning zijn niet zo ernstig dat die altijd (ook) met de post moet worden verstuurd.

Een dwangbevel heeft wél ingrijpende gevolgen voor de belastingplichtige, en moet dus altijd door hem worden gelezen. Verzending naar de Berichtenbox is onvoldoende, het dwangbevel moet ook met de post worden verstuurd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.