Kort nieuws

Kansen keren voor Kavanaugh

Door Webredactie - 28 september 2018

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Justitie lijkt positief te gaan stemmen over de voordracht van rechter Brett Kavanaugh. Ander nieuws vandaag: in Amsterdam hebben studenten een gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet. Het Planbureau voor de Leefomgeving roept de overheid op om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe het de doelen van het Klimaatakkoord wil gaan bereiken en Boris Johnson roept May op een vrijhandelsakkoord met de EU te sluiten.

Kansen Kavanaugh keren

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Justitie lijkt positief te gaan stemmen over de voordracht van rechter Brett Kavanaugh voor het Hooggerechtshof. De Republikeinse Senator Jeff Flake lijkt namelijk voor de benoeming te gaan stemmen en zijn stem kan de doorslag geven. De benoeming is pas een feit als de voltallige Senaat over de voordracht heeft gestemd. Dat zal waarschijnlijk begin volgende week gebeuren.

Lees ook: Kavanaugh-verhoor is wrang spektakel met alleen maar verliezers

Kavanaugh werd donderdag gehoord door de Amerikaanse Senaatscommissie voor Justitie over beschuldigingen van seksueel wangedrag. Kavanaugh zou tijdens zijn tiener- en studententijd diverse vrouwen hebben aangerand. Eén van hen, Christine Blasey Ford, vertelde donderdag haar verhaal aan de Senaatscommissie. Zij is er stellig van overtuigd dat Kavanaugh haar heeft aangerand. Kavanaugh is echter van mening dat er sprake is van een politieke aanval en weerspreekt alle beschuldigingen.

Bekijk een samenvatting van de belangrijkste momenten van de verklaringen van Ford en Kavanaugh van de WSJ:

President Donald Trump was donderdag vol lof over Kavanaugh en zijn verklaring:

Studenten bezetten gebouw Universiteit van Amsterdam

 

Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben vrijdag het P.C. Hoofthuis bezet aan de Spuistraat in Amsterdam. Ze protesteren tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet en de uitholling van het onderwijs en de publieke sector in het algemeen. Ook is het een protest tegen het college van bestuur van de UvA dat volgens de studenten te weinig doet tegen de verslechtering van het onderwijs, het gebrek aan diversiteitsbeleid en de enorme werkdruk op de universiteit.

Bekijk ook deze reportage van universiteitsblad Folia:

De studenten eisen dat het kabinet het plan om de dividendbelasting af te schaffen staakt en het geld investeert in de publieke sector.

PBL vindt Klimaatakkoord vooralsnog te vaag

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) roept de overheid op om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe het de doelen van het Klimaatakkoord wil gaan bereiken. Het PBL heeft naar het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gekeken en concludeert dat het voorstel kan leiden tot 49 procent emissiereductie in 2030. De jaarlijkse meerkosten van de maatregelen zouden neerkomen op 3 tot 4 miljard euro in 2030. Het PBL schat de benodigde investeringen op 80 tot 90 miljard euro in de periode 2019-2030.

Bekijk het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (pdf)

Positieve kanten klimaatverandering

We moeten de doemscenario’s achter ons laten en met positieve energie de voordelen van de mondiale opwarming gaan exploiteren. Want het gênante Klimaatakkoord rammelt aan alle kanten en gaat voorbij aan de vele positieve kanten die klimaatverandering biedt, schrijven emeritus hoogleraren Guus Berkhout en Dick Thoenes.

> Lees hun betoog

Het PBL geeft echter aan dat de keuzes nog te vaag zijn. ‘Het wat is met dit voorstel duidelijker geworden, nu komt het aan op het hoe,’ aldus het PBL. Het voorstel dat nu op tafel ligt, kan onvoldoende worden doorgerekend omdat het te summier is uitgewerkt. ‘De uitwerking tot een effectief akkoord zal nog een complexe puzzel vormen,’ waarschuwt het PBL. ‘De concrete uitwerking zal moeten uitwijzen wat de werkelijke kosten worden en wie het gaat betalen.’

Voor het Klimaatakkoord zijn diverse klimaattafels in het leven geroepen. Die vertegenwoordigen elk een specifieke sector. Oud-milieuminister Ed Nijpels (VVD) was overkoepelend voorzitter van de onderhandelingstafels. Volgens het PBL is in het Klimaatakkoord nog te weinig gekeken naar de dwarsverbanden tussen de klimaattafels. Zo wordt bijvoorbeeld aan de ene tafel een stijgende vraag geconstateerd naar groen gas en warmte voor warmtenetten in de gebouwde omgeving, terwijl het onduidelijk is hoe de productie en levering daarvan vervolgens te realiseren is.

Ed Nijpels stelt in een reactie dat het kabinet nu weer aan zet is om te bepalen welke keuzes moeten worden gemaakt. ‘Wij kijken reikhalzend uit naar het kabinetsstandpunt en het debat daarover in de Tweede Kamer. De tafels staan klaar om verder te werken aan een akkoord,’ aldus de voorzitter van het overkoepelend Klimaatberaad.

Lees ook: Wat staat er in het klimaatakkoord?

Boris Johnson wil Brexit-plan May van tafel

Kort voor het congres van de Conservatieve Partij haalt voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson nog even uit naar partijgenoot premier Theresa May. In een stuk in The Telegraph stelt hij dat het huidige Brexitplan (genoemd naar het buitenverblijf Chequers van de premier waar dit voorstel ontstond) niet volstaat. In het kort komt het plan erop neer dat Groot-Brittannië wél wil meedoen aan het vrije verkeer van goederen in de EU, maar zich niet wil binden aan het vrije verkeer van personen en diensten en de Brusselse landbouw- en visserijwetgeving. Daarnaast moet de harde grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland van tafel.

Johnson wil op grotere afstand gaan staan van de EU. Hij vindt het vreemd dat Groot-Brittannië zich zou laten leiden door regels waarover het niets meer te zeggen zou hebben. Hij pleit daarom voor een vrijhandelsakkoord, zoals ook Canada dat eerder met de EU heeft gesloten. In die deal hanteren Canada en de EU over en weer geen importtarieven (slechts een paar producten zijn hiervan uitgezonderd). Ook wordt er nauwer samengewerkt op het gebied van technische regelgeving, onder meer voor producteisen, waardoor de kosten voor het aanpassen van de eigen producten aan de regelgeving van de ander, worden verlaagd. Johnson wil af van een eerder akkoord dat Groot-Brittannië met de EU sloot in december. De kans daarop is klein.

Lees ook: Maar wat als er géén Brexit-deal komt?

De tijd dringt. De EU wil in november een akkoord. In maart 2019 is de Brexit, met of zonder afspraken over de toekomst, een feit.

Lees ook: De Tories wachten op de val van Theresa May

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.