economie

Wat gaat er veranderen in het pensioenstelsel?

Door Remko Nods - 03 april 2014

Kabinet, sociale partners en constructieve oppositiepartijen (D66, CU en SGP) onderhandelen over de laatste details om te komen tot een nieuw pensioenakkoord. Op een aantal hoofdpunten is inmiddels overeenstemming.

Vanaf 2015 wordt een zogeheten collectieve defined contribution regeling (CDC) de norm. De pensioenpremie wordt in een CDC-regeling gefixeerd op een bepaald percentage van het salaris. Bij tegenvallende beleggingsresultaten, of bij een dalende rente, wordt niet langer de premie verhoogd, maar gaat de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag. Versobering dus.

Minder opbouw, minder indexeren

Al eerder dit jaar had het kabinet besloten om de pensioenopbouw vanaf 2015 te versoberen door de fiscale aftrekmogelijkheid van de pensioenpremies te beperken. De maximale pensioenopbouw gaat omlaag van 2,15 procent 1,875 procent per jaar.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma legt op dit moment ook de laatste hand op een nieuw toezichtkader voor pensioenfondsen. Ze wil de fondsen hogere buffereisen opleggen. Dit impliceert dat de fondsen minder snel in staat zullen zijn de pensioenaanspraken te indexeren, dat wil zeggen de uitkeringen aan te passen aan de inflatie.

Meer rendement

Hier staat tegenover, dat pensioenfondsen offensiever – relatief meer in aandelen –  mogen gaan beleggen. Hierdoor stijgt het verwachte rendement, zodat ze juist eerder in staat zijn de pensioenen te indexeren.

Als pensioenfondsen door een nieuwe crisis op de financiële markten worden getroffen, mogen ze gevolgen daarvan uitsmeren over een langere periode, van tien jaar. Dat leidt tot minder zware pensioenkortingen dan in het huidige toezichtkader.

Werkgevers

Voor bedrijven, die doorgaans tweederde van de totale pensioenpremie voor hun rekening nemen, heeft het nieuwe CDC-stelsel grote voordelen. Ze kunnen niet langer geconfronteerd worden met onverwachte premiestijgingen. En verplichte bijstortingen behoren ook tot het verleden. De risico’s van het pensioen – beurscrises, dalende rente, stijgende inflatie en stijgende levensverwachting – komen in het CDC-stelsel volledig te liggen bij de werknemers.

Als het tegenzit, gaat de pensioenopbouw omlaag. En als het zwaar tegenzit gaan de opgebouwde aanspraken en uitkeringen omlaag.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.