Afshin Ellian Afshin Ellian

Verontwaardiging over sharia in Schilderswijk is hypocriet

21 mei 2013

Ik ben de enige in deze moerasdelta die spreekt over de problematiek van de radicale islam en de groei daarvan in Europa. Dat is de stand van zaken. De meeste media zwijgen als het graf.

‘Haagse buurt domein orthodoxe moslims,’ kopte dagblad Trouw. Kamerleden zijn erg verontwaardigd en willen uitleg. Nee, ze willen dat de overheid de toename van het aantal orthodoxe moslims stopt. Wat een raar land!

Wist u echt niet dat de salafistische islam in Nederland groeit? Hebt u nooit met de AIVD gesproken? Hebt u de inlichtingendiensten niet gevraagd naar de consequenties van de groei van het salafisme in Nederland? Dan zeg ik u: welkom in Holland!

Schermutseling

Er werd door politiek correcte publieke intellectuelen – wat dat ook zijn – in debatten beweerd dat de secularisatie onder de moslims een niet te stoppen proces is. Het probleem van de politieke islam werd als een schermutseling in het Midden-Oosten aangeduid.

Daar, en niet hier, wonen de radicale moslims, beweerden de islamofielen. In het verlengde daarvan werden beweringen gedaan door bekende moslimvertegenwoordigers. Ayaan Hirsi Ali en ik werden als getraumatiseerde figuren uit de islamitische landen neergezet. Wij zouden onze ervaringen projecteren op de Nederlandse toestand. En dat is onjuist en onwaar omdat, volgens deze lieden, Nederlandse moslims en moskeeën aan het seculariseren waren.

Zwijgen

Ayaan is intussen Amerikaanse geworden. Het politiek correcte deel van Nederland heeft geen last meer van haar. En ik ben de enige in deze moerasdelta die een en ander zegt over de problematiek van de radicale islam en de groei daarvan in Europa. Dat is de stand van zaken. En de meeste media zwijgen als het graf.

Enkele maanden geleden presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Moslim in Nederland 2012, geschreven door dr. Mieke Maliepaard en dr. Mérove Gijsberts. De onderzoekers richtten zich op de religieuze beleving van verschillende moslimgroepen in Nederland. De conclusies:

– Vrijwel alle Turkse (94 procent) en Marokkaanse (97 procent) Nederlanders noemen zichzelf moslim, maar er is grote diversiteit in geloofsbeleving tussen en binnen groepen.

– Steeds meer moslims van de tweede generatie bezoeken minstens eenmaal per week de moskee. Tussen 1998 en 2011 steeg dit bij Marokkaanse moslims van 9 procent naar 33 procent en bij Turkse moslims van 23 procent naar 35 procent.

– 20 procent van de Turkse moslims is niet-praktiserend; nog eens 20 procent volgt alleen de voedselvoorschriften (halal eten en meedoen aan de ramadan).

– Onder Marokkaanse en Somalische moslims is bijna iedereen praktiserend. Meer dan de helft van de uit Iran afkomstige moslims is niet-praktiserend.

– 64 procent van de Turkse en 76 procent van de Marokkaanse moslims zou het vervelend vinden als hun kind trouwt met een niet-moslim.

– Een groot deel van de Turkse (63 procent) en Marokkaanse (80 procent) Nederlanders vindt dat Nederlanders veel te negatief tegenover de islam staan.

– Hoofddoekdragende moslima’s ervaren niet meer discriminatie dan niet-draagsters van een hoofddoek.

Politiek correct

Nederlandse moslims zijn niet bezig met een grootschalig secularisatieproces. Het omgekeerde is waar. Daardoor neemt de invloed van islam in het dagelijkse leven van moslims toe.

Dit was voor mij geen verrassing. Wel weerlegde dit rapport alle politiek correcte beweringen over de islamitische gemeenschappen in Nederland. Helaas zijn hierover geen serieuze debatten gevoerd: niet in de media en niet in de Tweede Kamer. Verbazingwekkend.

Alcohol

Toch is iedereen verontwaardigd over de berichtgeving in Trouw inzake de ‘ware gelovigen’. Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bijeen dan elders in de stad en zij willen hun regels ook op straat toepassen, aldus Trouw.

Wat willen deze ware gelovigen met Den Haag en met hun wijk? Trouw bericht dat niet-islamitische en gematigd islamitische bewoners er last van hebben: ze worden op straat aangesproken op zaken die de orthodoxe meerderheid niet bevallen, zoals roken op straat en de consumptie van alcohol en varkensvlees.

Vrijheid

Is dit gedrag van de ware gelovigen vreemd? Ze komen hun religieuze plicht na: Amr bil Ma’roof en Nahianilmonkar. Ze moeten anderen aanspreken op geboden en verboden. Iran en Saudi-Arabië, landen waar sharia volledig wordt toegepast, kennen er zelfs politie-eenheden voor.

De aanhangers van de zuivere islam gedragen zich conform hun geloof waarachtig en oprecht. De vraag is alleen of wij – de democraten – waarachtig, oprecht en conform onze beginselen van vrijheid, gelijkheid en rechtsstatelijkheid durven handelen.

De sharia-driehoek van Den Haag is een voorbeeld van hoe de sharia-enclaves zich in Europa kunnen verspreiden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.