Syp Wynia

Uitkeringsland Nederland is zo lek als een mandje

Door Syp Wynia - 26 april 2013

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan – zo zien Bulgaarse zigeuners uitkeringsparadijs Nederland. Aan dat paradijs komt hoe dan ook een eind, ook voor Nederlanders, als Nederland onderdeel wil blijven van de uitdijende Europese Unie.

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) ligt onder vuur, omdat hij onthutst reageerde op fraude van Bulgaren met Nederlandse toeslagen en zegt daar niet van te hebben geweten – maar het wel had moeten weten en wellicht ook had kunnen weten. De controverse rond Weekers trekt echter de aandacht weg van het onderliggende probleem.

Sinds 2006 int de Belastingdienst niet alleen geld, maar deelt de dienst ook geld uit. Elke maand weer geeft de dienst een miljard euro weg aan ‘toeslagen’ voor huur, kinderopvang en zorg. Het zijn eigenlijk subsidies en uitkeringen. Het is een merkwaardig en fraudegevoelig systeem, dat nooit had moeten worden ingevoerd.

Solidair

Het toeslagenstelsel is ook het jongste onderdeel van de Nederlandse verzorgingsstaat, waar 30 procent van het nationaal inkomen en zestig procent van de overheidsuitgaven heengaat. Dat herverdelingsmechanisme steunt op de veronderstelling dat Nederlanders onderling solidair zijn. Het is in zijn aard een gesloten systeem.

Zo’n nationale verzorgingsstaat is uiteraard onhoudbaar als mensen van buiten er ook gebruik van kunnen maken. Hoe dat kan uitpakken, hebben we kunnen zien met de immigranten van buiten Europa (uit Turkije, Marokko, asielzoekerslanden) die gemiddeld veel meer gebruik maken van Nederlandse sociale voorzieningen en er niet of minder aan bijdragen.

Luilekkerland

Sinds de eeuwwisseling is met enig succes de immigratiestroom van buiten Europa ingeperkt, maar tegelijkertijd is er een nieuwe, Europese instroom voor teruggekomen.

De Europese Unie dijt voortdurend uit naar het oosten, vooral naar arme landen. Logisch dat mensen uit arme landen gebruikmaken van het vrije verkeer binnen de Europese Unie, ook om gebruik te kunnen maken van elders als ongekend beschouwde voorzieningen van Luilekkerland Nederland.

Kiezen of delen

Daar is geen kruid tegen gewassen en de Bulgaarse fraude met toeslagen is slechts het topje van de ijsberg. Verzorgingsstaat Nederland is onhoudbaar, als Nederland tegelijkertijd deel wil uitmaken van een Europese Unie die oprukt naar het oosten en vrij verkeer en vrije vestiging tot recht verheft.

Wie wil dat Nederland onderdeel blijft van het Europa zonder grenzen, zal dan ook moeten accepteren dat de Nederlandse verzorgingsstaat als gevolg daarvan alleen in sterk versoberde vorm kan voortbestaan. Het is kiezen of delen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.