Afshin Ellian Afshin Ellian

D66 en CDA, stop de nivelleringsdrang van het kabinet!

Door Afshin Ellian - 18 september 2013

De regeringsplannen treffen voornamelijk de middenklasse. Wie naar de maatregelen van het kabinet kijkt, constateert dat de PvdA-wensen erg makkelijk worden gehonoreerd. Zouden nieuwe verkiezingen iets oplossen?

De eerste Prinsjesdag met koning Willem-Alexander. Een dag zonder Beatrix, het is even wennen. Ik miste haar.

Prinsjesdag is vooral politiek een belangrijke dag. Het kabinet-Rutte II heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. Vreemd, want velen hebben het gevoel dat dit kabinet al jaren aan de macht is.

Drastisch

Dit kabinet zit er pas een jaar. Waarom heeft iedereen het gevoel dat Rutte II al langer regeert? Dat komt door de maatregelen die het kabinet heeft genomen, of wil nemen. Daarbij denk ik aan de afbouw van de hypotheekrenteaftrek, die velen pas vanaf 2014 in hun portemonnee zullen voelen.

Ook de gevolgen van de hervormingen in het zorgstelstel zullen langzaamaan voelbaar worden voor iedereen. Deze en andere maatregelen veranderen het leven van mensen drastisch.

Onlogisch

De grondige wijziging van de manier waarop het alledaagse leven wordt beleefd, leidt ertoe dat de mensen het gevoel hebben alsof dit kabinet al een tijdje regeert. Ik vrees dat Mark Rutte en Diederik Samsom zich onvoldoende realiseren welk dramatisch effect deze hervormingen hebben op het leven van burgers.

En er worden ook domme – of beter gezegd: onlogische – maatregelen genomen. In plaats van 600 miljoen euro in een banenplan te investeren, moet niet de accijns worden verhoogd. Met 600 miljoen euro kun je de werkloosheid toch niet bestrijden.

Verbazing

De staat kan geen banen creëren. Of wil het kabinet de overheid vergroten? Bedrijven creëren banen. Deze overheid zorgt er juist voor dat de banen verloren gaan. Straks worden een paar duizend militairen bij Defensie werkloos.

Dit kabinet treft de Nederlandse strijdkrachten keihard. Defensiedeskundigen kijken met verbazing naar de bezuinigingsmaatregelen op het defensiebudget. Volgens sommigen komt met deze bezuinigingen de mentaliteit van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw terug. De politiek van neutraliteit lag ten grondslag aan de defensieopvattingen van Nederland in de jaren tussen de twee wereldoorlogen.

Liberaal

De politiek van neutraliteit wordt nu toegepast op de strijdkrachten.

De bezuinigingen op Defensie en de manier waarop ze worden uitgevoerd, zijn onredelijk en verkeerd. Het ergste is dat deze verkeerde keuze onder leiding van de VVD wordt gemaakt. De liberalen zullen het moeilijk krijgen. In dit kabinet zullen VVD’ers met moeite hun eigen kabinet zien.

Middenklasse

Wie naar de maatregelen van dit kabinet kijkt, ontkomt niet aan de constatering dat de PvdA-wensen en opvattingen makkelijker worden gehonoreerd dan die van de VVD. Bijna alles wordt inkomensafhankelijk, waardoor vooral de middenklassen worden getroffen: zorgtoeslag, kinderbijslag, algemene heffingskortingen et cetera.

Dit kabinet nivelleert vrolijk door. Ze wilden elkaar dingen gunnen. Geen probleem, maar doe dat proportioneel. De onrust bij de kiezers van de VVD zal de komende maanden een hoogtepunt bereiken. Wat zou het verhaal van de VVD-top zijn?

Uitstekend idee

Over een aantal maanden zijn er gemeenteraadverkiezingen, die kunnen uitlopen op een vreselijke nederlaag voor de VVD. Denkt de VVD-top daaraan?

Eindelijk gaat er ook iets goeds gebeuren. De oprichting van het Nationale Investerings Instituut is een uitstekend idee. Banken zijn niet bereid om bedrijven geld te lenen. Dit investeringsinstituut zou deze leemte kunnen opvullen.

Is dat onwenselijk? Moet de overheid niet concurreren met banken? Er zijn niet zoveel banken in Nederland. Twee grote systeembanken zijn eigendom van de overheid. En de andere banken zijn te voorzichtig geworden.

Participatie

Een investeringsinstituut kan de concurrentie vergroten, hetgeen de creativiteit bij banken aanwakkert. Bovendien, als het een succes wordt, kan het leiden tot stimulering van bedrijvigheid en een vergroot vertrouwen. Daarbij zullen ook de banken baat hebben.

De premier zei dat we van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving gaan. Zijn wij in een soort transitieperiode terechtgekomen? Nee, dat is beslist niet het geval.

Verkiezingen

Alle maatregelen van dit kabinet zijn gericht op het behoud van de verzorgingsstaat, die weliswaar versobert. De middenklasse betaalt de kosten van de verzorgingsstaat, dat staat vast. De regeringsplannen treffen immers voornamelijk de middenklasse.

Wat moet er nu gebeuren? Moeten er nieuwe verkiezingen komen?

Verkiezingen zullen de problemen niet oplossen. Ook na nieuwe verkiezingen zal de vorming van een kabinet geen eenvoudige opgave zijn. CDA en D66 streven geen kabinetsval na.

Eerste Kamer

Dit kabinet is in de Eerste Kamer een minderheidskabinet. De partijen in de Eerste Kamer moeten de plannen van dit kabinet telkens wijzigen en verbeteren. CDA en D66 zijn samen in staat om juist de coalitie te dwingen om de middenklasse, de motor van onze economie, niet op deze onevenredige wijze onder druk te zetten.

Zij zitten niet in een ‘gun-liefde-gijzeling’. D66 en CDA moeten een halt toeroepen aan de nivelleringsdrang van gun-kabinet.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.