algemeen

Brieven van Elsevier-lezers

Door Lucas Gasthuis - 30 april 2015

Brieven moeten gaan over recent verschenen artikelen, niet langer zijn dan 150 woorden en voorzien zijn van naam en adres. Afzenders verlenen onherroepelijk toe­stemming voor redigeren en openbaarmaking. Adres: Elsevier, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam of brieven.elsevier@elsevier.nl

Volksgericht

Syp Wynia vindt in zijn column ‘Een smakeloos volksgericht’ (18 april) op grond van niet-financiële motieven dat directeuren van grote bedrijven (extra) hoge beloningen behoren te krijgen.

Maar wat is de financiële meetlat voor zo’n beloning? Hoe zijn hun prestaties op waarde te schatten? Kan niet één willekeurige ondernemer, met een normaal salaris te werven, dezelfde prestaties leveren?

Ik vergelijk het met economische discussies: de ene helft van de economen vindt dat er meer moet worden bezuinigd, de andere helft vindt dat er meer moet worden uitgegeven. Doe maar kop of munt. (Een van beide helften zal gelijk krijgen – als er überhaupt sprake is van toetsbaarheid – maar mijn waardering voor die tak van wetenschap neemt daardoor niet toe. Er worden alleen maar woorden aaneen geregen.)

Bij de belangrijkste bedrijfsbeslissingen stel ik me ook zoiets voor: ander bedrijf overnemen, kop; niet doen, munt. Inhoudelijk niet vooraf in te schatten. Moet men voor dat soort werkzaamheden een hoge beloning krijgen? F. v.d. Schaal, Almere

Loonsverhoging (3)

In reactie op de ingezonden brief (18 april) naar aanleiding van het commentaar ‘Onbetrouwbaar’ (4 april): het is nog schandaliger dan schandalig, meneer N. Faber uit Südlohn. Ik heb gelezen dat terwijl de top van ABN AMRO 17 procent salarisverhoging krijgt, de medewerkers al jaren op de nullijn zitten.

Ik begrijp werkelijk niet hoe zulke mensen met droge ogen in de spiegel naar zichzelf kunnen kijken. Dat ze na alle ophef hebben ingebonden, heeft weinig invloed op mijn minachting voor hen. Als de ophef er niet was geweest, zouden ze het geld gewoon lekker hebben opgestreken. Bah. C. van Grinsven, Amsterdam

Mannetje

Economieredacteur Fleuriëtte van de Velde vindt het geen ramp als vrouwen geen beamer kunnen aansluiten, zolang je daarvoor ‘een mannetje hebt’ (‘Gelukkig was er nog een man in de zaal’, 11 april).

Feitelijk klopt dit helemaal, maar het klinkt even respectloos als een ‘vrouwtje’ voor de huishouding en de zorg voor de kinderen. ‘Mannetjes’ werken tegenwoordig als tuinman voor Gooise vrouwen en ‘vrouwtjes’ hadden vroeger het alleenrecht op het aanrecht.
Zullen we ze gewoon ‘mannen’ en ‘vrouwen’ noemen? L. Weegenaar, Onderdendam

Inspraak

Studenten en docenten hopen dat het vertrek van mevrouw Gunning als bestuursvoorzitter van de UvA zal leiden tot meer inspraak voor hen (‘Het nieuws samengevat/Nederland’, 25 april).

Het is te hopen dat deze wens niet wordt bewaarheid. Immers, in het verleden is nadrukkelijk aangetoond dat een te vergaande inspraak van studenten en docenten leidt tot een devaluatie van het onderwijs en tot pretpakketten, minder focus op de studie, zo niet gesjoemel met diploma’s.

Juist de maatschappij, in het bijzonder de toekomstige werkgevers van studenten, moet inspraak hebben in de inrichting van het onderwijs en de kwaliteit van kennis en kunde van afgestudeerden. Als werkgever moet je kunnen vertrouwen op de juiste waarde van diploma’s.

Ik hoop dat de bestuurders en de raden van toezicht zich niet van de wijs laten brengen en zich houden aan de hoofdopdracht: het leveren van goed gekwalificeerde afgestudeerden. Jaap de Mol, Katwijk

Klaas de Vries

De Non Solus ‘Klaas de Vries’ van hoofdredacteur Arendo Joustra (25 april) is mij uit het hart gegrepen. Na de moord op Pim Fortuyn zie ik Klaas de Vries nóg staan, naast Wim Kok, beiden met ‘verdriet-smoelen’. Kok zei: ‘Nederland huilt!’ Maar ze konden wel juichen! Hoe vals kan men zijn. L.I. Weterings-Berten, Wassenaar

Discriminatie

Korpschef Gerard Bouman wordt in de rubriek ‘Stijger/daler’ (18 april) aangemerkt als ‘Stijger’ omdat hij agenten van de Nationale Politie maant zich te onthouden van discriminerende opmerkingen over moslims. Elsevier noemt dat ‘correct’ en niet ‘politiek correct’.

Nu is discriminatie het anders behandelen van personen op ­basis van geloof, ras, seksuele geaardheid en nog wat criteria. ‘Discriminerende opmerkingen’ vallen hier zeker niet onder.

Wellicht verwart de heer ­Bouman ‘discriminerende opmerkingen’ met ‘negatieve opmerkingen’. Maar dat is dan weer zeer politiek correct (en niet gewoon correct). Misschien is de heer Bouman toch niet zo’n stijger. Wim Boon, Oirschot

Correctie

In ‘Pal naast de green’ (25 april) staat dat de Schotse export van whisky in tien jaar tijd is gegroeid naar bijna 60 miljard euro. Dat moet zijn: bijna 6 miljard euro. De redactie

Elsevier nummer 18, 2 mei 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.