algemeen

Brieven van Elsevier-lezers

Door Lucas Gasthuis - 22 juli 2015

Brieven moeten gaan over recent verschenen artikelen, niet langer zijn dan 150 woorden en voorzien zijn van naam en adres. afzenders verlenen onherroepelijk toe­stemming voor redigeren en openbaarmaking. Adres: Elsevier, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam of [email protected]

Griekenland

Arend Jan Boekestijn haalt in ‘De geschiedenis als echoput‘ fel uit naar de Griekse premier Alexis Tsipras, na diens uitlating dat schuldverlichting aan Athene vergelijkbaar is met de schuldverlichting die Duitsland na de Tweede ­Wereldoorlog heeft gekregen. ‘Hoe kunnen hedendaagse Duitsers schuldig zijn aan de barbarij van hun voorvaderen?’

Denkt hij ook zo over de heibel rond de slavernij en het kolonialisme van Nederland met claims van schadevergoeding van de zogenaam­de nakomelingen? Geldt hier niet net zo goed: ‘Hoe kunnen hedendaagse Nederlanders schuldig zijn aan de barbarij van hun voorvaderen?’ B.A. Tan, Berkel en Rodenrijs

Griekenland (2)

Griekenland heeft een referendum gehouden over de vraag of het geholpen wil worden. Wordt het niet eens tijd dat Europa (eurozone minus Griekenland) een referendum houdt over de vraag of wij willen helpen? C. van Dorsser, Nelas (Portugal)

Griekenland (3)

Gezien het feit dat Griekenland een zeer kleine economie heeft en gezien de gigantische Griekse schuldenberg, lijkt het me beter die schulden te bevriezen zodat het land niet rente met rente betaalt en er eigenlijk niks mee opschiet. Dat is in elk geval beter dan schuld kwijt te schelden, want dan willen meer eurolanden dezelfde kwijtschelding.

Ik vind de eurocrisis overigens wel erg lang duren. Amerika is veel sneller uit het dal geklommen. Misschien ook doordat daar creatievere oplossingen zijn neergelegd om uit de crisis te geraken. C. den Heijer,  Den Haag

Suez-kanaal

Wat een mager verslag over een bijzonder waterbouwkundig werk (‘Hollands glorie, Egyptisch prestige‘). Binnen een jaar na ondertekening van het contract moet meer dan 200 miljoen kubieke meter zand worden gebaggerd en opgespoten. Met in totaal 24 baggerwerktuigen, waaronder de grootste en sterkste ter wereld (die uit vele plaatsen ter wereld moesten worden aangevoerd), en met tientallen hulpvaartuigen en vele ­kilometers pijpleiding wordt dit megawerk door duizend medewerkers in recordtijd uitgevoerd.

Qua snelheid van werken en de inzet van veel materiaal en mankracht is dit een karwei dat zijn weerga niet kent. In Egypte wordt een grootse organisatorische en logistieke prestatie geleverd. Een uitgebreider verhaal was zeker interessant geweest voor veel lezers van Elsevier. J.Th. Meijers, Den Haag

Mevreer

Dat Gerry van der List weinig tot niets begrijpt van genderdysforie is niet erg (‘De verwarrende emancipatie van de mevreer (m/v)‘). Het is ook een bijzonder moeilijk te begrijpen probleem. Bovendien erkent de heer Van der List zelf het allemaal heel verwarrend te vinden. Waarom is het dan nodig om er – niet gehinderd door enige kennis van zaken – zo ­denigrerend over te schrijven?

Ik weet uit eigen ervaring dat genderdysforie een bijzonder lastige aandoening is met enorme consequenties, zowel seksueel, emotioneel als sociaal. Het zou de heer Van der List sieren als hij zich eerst zou verdiepen in zaken. De denigrerende toon verdient sowieso geen schoonheidsprijs. Maria Foerier, Nijmegen

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.