Robbert de Witt

Niet zuur doen: speech Trump was presidentieel

Door Robbert de Witt - 07 juli 2017

Donald Trump gaf een presidentiële en verrassend optimistische speech in Warschau, waardoor Europa zich gerustgesteld zou moeten voelen. Beetje flauw om hier uit afkeer van de persoon Trump zuur over te doen.

‘Zoals Polen niet werd gebroken, verklaar ik vandaag tegenover de hele wereld dat ook het Westen nooit, helemaal nooit, zal breken. Onze waarden zullen zegevieren. Onze volken zullen bloeien. En onze beschaving zal triomferen.’

De Amerikaanse president Donald Trump gaf gisteren in de Poolse hoofdstad Warschau een speech zoals vele van zijn voorgangers die gaven: vol grootse woorden, historische vergelijkingen en vooral optimistisch.

Het citaat hierboven had zo van Trumps voorganger – en alom geprezen redenaar – Barack Obama kunnen komen.

Maar ja, het was Trump die de speech gaf, ten overstaan van duizenden Polen. En dus werd er hier en daar vooral de nadruk gelegd op het ‘inktzwarte wereldbeeld’ in Trumps speech.

Islamitisch terrorisme gevaar voor hele westerse samenleving

Inderdaad benoemde Trump ook de dreigingen voor de westerse manier van leven. De meeste nadruk legde hij op radicaal islamitisch terrorisme. Maar het valt toch niet te ontkennen dat dit een gevaar vormt voor samenlevingen Europa en de Verenigde Staten?

Opvallend was dat hij de Russen opriep om hun ‘destabiliserende activiteiten’ in Oekraïne te staken – en ook elders, zoals in Syrië en Iran. Terwijl zijn tegenstanders hem ervan verdenken onder één hoedje te spelen met het Kremlin, haalde Trump  voor het eerst openlijk hard uit naar Rusland.

Er waren meer positieve punten in de bijna 40 minuten duren toespraak in Warschau. De zo vaak verguisde Amerikaanse president liet er geen misverstand over verstaan dat de Verenigde Staten andere NAVO-leden militair wel degelijk zullen bijstaan in tijden van crisis, zoals artikel 5 van de militaire alliantie voorschrijft.

Verrassend

Toen Trump in mei voor het eerst een NAVO-top bijwoonde, ontstond er nog paniek in Europa, omdat hij artikel 5 niet publiekelijk wilde herbevestigen. Geen Amerikaanse president deed dat eerder, sinds de oprichting van de militaire alliantie in 1949.

Natuurlijk, bij Trump weet je nooit zeker of wat hij op dinsdag zegt, woensdag nog geldt. Bovendien moeten presidenten worden beoordeeld op hun daden, niet slechts op hun woorden.

Desondanks: Trump gaf gisteren een presidentiële en verrassend optimistische speech, waardoor Europa zich gerustgesteld zou moeten voelen. Om hier uit afkeer van de persoon Trump zuur over te doen, is kortzichtig.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.