Lezersvraag

Hoeveel kan ik mijn neef en zijn kinderen schenken?

Door Heidi Klijsen - 28 december 2017

Ik wil graag schenken aan een neef en zijn vrouw en hun twee (minderjarige) kinderen. Wat en hoe kan ik schenken aan dit gezin?

Het antwoord wordt gegeven door mr. Angela Luijsterburg, notaris bij Linders Notarissen Breda:

‘De Successiewet bepaalt dat schenkingen gedaan aan ‘fiscale partners’ worden samengeteld. Uw neef en zijn echtgenote worden voor de schenk- en erfbelasting gezien als één, zodat zij samen slechts éénmaal gebruik kunnen maken van de geldende vrijstellingen.

‘Schenkingen gedaan aan de kinderen van uw neef worden echter niet samengeteld. U kunt dus aan ieder van zijn kinderen jaarlijks het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag schenken (2.129 euro, tarief 2017).’

‘Voor de kinderen van uw neef geldt voor deze vrijstelling geen minimumleeftijd en ook geen leeftijdsgrens. Voor de inkomstenbelasting geldt echter dat het vermogen van minderjarige kinderen wordt toegerekend aan de ouders.’

‘Afhankelijk van de omvang van het vermogen van uw neef en zijn echtgenote, kan dit er toe leiden dat hun vermogen voor de inkomstenbelasting boven de heffingsvrije grens uitkomt.’

‘Over het meerdere zijn zij dan vermogensrendementsheffing verschuldigd. Zolang kinderen minderjarig zijn hebben zij voor de inkomstenbelasting geen eigen vrijstelling.’

Schenkingssvrijstellingen en -tarieven voor 2018 vindt u hier.