Belastingdienst

Snel: eerste jaren meer focus op vooringevulde aangifte

Door Richard van Boven - 12 december 2017

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft de plannen van de Belastingdienst voor 2018 naar de Kamer gestuurd. In de zogenoemde Handhavingsbrief staat hoe de Belastingdienst er voor wil zorgen dat belastingplichtigen zich aan de belastingregels houden.

Sinds de invoering van de Vooringevulde aangifte (VIA) lukt het de Belastingdienst steeds beter om belasting te innen van particulieren. Het ‘nalevingstekort’ was voor 2014 echter nog steeds 0,6 miljard euro. Bij de behandeling van de aangifte werd dit tekort verder verminderd.

Meld u hier gratis aan voor de Elsevier Weekblad Belasting Update, de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste fiscale nieuws, analyses, achtergronden en commentaren. Elke vrijdag in uw postvak.

Snel denkt dat een uitbreiding van de VIA in combinatie met beter toezicht nog veel kan opleveren. Hij wil dit de komende jaren nader laten onderzoeken.

Uit de Handhavingsbrief blijkt dat er in 2018 ongeveer 217,4 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten worden verwacht. Daarvan is bijna 48 procent afkomstig van de loon- en inkomensheffing.

Andere inzet medewerkers

Door het verminderen van de werklast komt er meer ruimte voor toezicht.

Een VIA waarin nog meer informatie alvast wordt ingevuld, is één van de maatregelen om de werklast terug te dringen.

De werkdruk wordt verder verminderd door een makkelijkere bezwaarprocedure, en met name de mogelijkheid om de aangifte aan te vullen zonder eerst bezwaar te hoeven maken. Volgens Snel is maar liefst 75 procent van de door particulieren ingediende bezwaarschriften een aanvulling op de eigen aangifte.

Veel toezicht, weinig dienstverlening?

De Belastingdienst heeft volgens de Handhavingsbrief ongeveer 28.000 mensen vast in dienst, daarvan worden er 3.000 ingezet voor de inkomensheffing. Hiervan zijn ruim 1.100 mensen beschikbaar voor ‘interactie en dienstverlening’, 570 medewerkers houden zich bezig met bezwaarschriften. Iets meer dan 800 mensen hebben toezichttaken.

Waar komt dit gevoel dan vandaan dat de Belastingdienst vooral controleert, maar voor de burger slecht bereikbaar is? De groep particulieren die aangifte moet doen, is enorm. In 2018 moeten 12 miljoen burgers aangifte doen, er zijn nog geen 1.700 medewerkers beschikbaar voor vragen.

Met het plan van de staatssecretaris om meer mensen beschikbaar te maken voor toezicht, wordt de verhouding alleen maar schever. Ook gaat de gehele beschikbare capaciteit in 2018 verder afnemen. Dit moet worden gecompenseerd door een beter en effectiever contact met de burger.

Er wordt echter vooral gekozen voor meer automatisering, en niet voor een meer intensief persoonlijk contact. De vraag is of meer online informatie en digitale communicatie echt een oplossing biedt, er worden nu al genoeg standaardbrieven gebruikt. Vaak wil een belastingplichtige gewoon iemand kunnen spreken, die hem helpt bij zijn probleem. Zeer vermogende personen, ongeveer 2.250 mensen met meer dan 25 miljoen euro vermogen, krijgen wél een eigen aanspreekpunt.

Invulling vooraf nog niet ideaal

In slechts 63 procent van de vooringevulde aangiften die op 1 mei 2017 binnen waren, klopten de al ingevulde gegevens helemaal. De Belastingdienst moest bij de resterende 37 procent van de belastingplichtigen, ongeveer 3,1 miljoen aangiften, om aanvullende informatie vragen.

Uit de Handhavingsbrief blijkt dat de ‘belastingmoraal’ in de afgelopen jaren niet echt is verbeterd. In 2016 zag 30 procent van de particulieren belastingheffing als iets zinvols, en de pakkans wordt ingeschat op 53 procent.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.