buitenland

Wereldwijd ligt arbeidsmigratie onder vuur

Door Stagiair - 18 april 2017

Australië stopt met het verstrekken van tijdelijke visa aan kennismigranten. Australische burgers moeten de voorkeur krijgen als het gaat om Australische banen.

Dinsdag kondigde de Australische premier Malcolm Turnbull de aanscherping aan van het immigratiebeleid. ‘Australië is een immigratieland, maar één ding staat vast: Australische werknemers moeten voorrang krijgen bij Australische banen,’ aldus Turnbull.

Oneerlijke concurrentie

Door het zogeheten 457-visum mogen kennismigranten maximaal vier jaar wonen en werken in Australië. Het visum werd in 1996 geïntroduceerd om personeelstekorten in bepaalde sectoren van de economie aan te vullen. Volgens critici misbruiken bedrijven de kennismigranten door ze lagere salarissen te betalen. Daardoor zouden de kennismigranten bovendien een oneerlijke concurrentie vormen voor Australische werknemers. Via het 457-visum kwamen in de periode 2014-2015 bijna 100.000 personen naar Australië.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting een presidentieel decreet ondertekenen dat arbeidsmigratie indamt. Onder het motto ‘Buy American and Hire American’ wil Trump het zogeheten H-1B-visum aan banden leggen.

Loterijsysteem

De regering-Trump ziet dat visum voor het aantrekken van personeel voor specifieke sectoren als een bedreiging voor Amerikaanse arbeiders, omdat het te veel laagopgeleide en laagbetaalde werknemers zou aantrekken. Daarnaast is de toekenning van het visum via een loterijsysteem ongewenst. In 2016 werden 85.000 H-1B-visa verstrekt.

Ook het Verenigd Koninkrijk overweegt de invoering van een nieuw werkvisum. Het zogenoemde Barista-visum – dat in werking moet treden na de Britse uittreding uit de Europese Unie (EU) – moet specifiek voor sectoren met een personeelstekort, zoals de horeca in Londen, arbeidsmigranten uit EU-lidstaten aantrekken. Anders dan voorheen, toen voor EU-burgers permanent verblijf mogelijk was, kan een arbeidsmigrant met een Barista-visum maximaal maar twee jaar in het Verenigd Koninkrijk blijven. Daarnaast hebben de arbeidsmigranten geen recht op sociale voorzieningen.

Versnelde immigratieprocedure

Door het vrij verkeer van personen en diensten kunnen bewoners van EU-lidstaten zonder restricties in andere lidstaten wonen en werken. Zo verblijven er in Nederland ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa. Ook trekt de Nederlandse overheid actief hoogopgeleide arbeidsmigranten uit andere werelddelen aan. Deze kennismigranten kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een versnelde immigratieprocedure.

Een soortgelijk stelsel bestaat op EU-niveau. Het Blue Card-systeem is een initiatief om hoogopgeleide migranten aan te trekken van buiten de EU. Houders van de Blue Card kunnen – met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk – overal in de EU werken.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.