Frankrijk

Macron vindt EU ‘te zwak en te traag’: dit zegt hij in speech

Door Tom Reijner - 26 september 2017

De Franse president Emmanuel Macron komt dinsdag met zijn plannen voor de toekomst van de Europese Unie (EU). Dat doet hij daags na de Duitse verkiezingen. De vraag is hoe Angela Merkel op zijn woorden reageert.

Hoe hij denkt over de EU was al grotendeels bekend, omdat dit thema een grote rol speelde tijdens zijn succesvolle verkiezingscampagne.

Macron waarschuwt voor het populisme

Zijn uitgesproken pro-EU-houding trok vooral stedelingen over de streep om zijn naam aan te kruisen in het stemhokje in april en mei. De vraag is hoe Merkel zal reageren op Macrons woorden vandaag. Eén ding zal in elk geval in goede aarde vallen bij de Duitse: zijn waarschuwing voor ‘de gevaren van het populisme’. Die Alternative für Deutschland ging er zondag met een flink aantal parlementszetels vandoor, die voor een deel werden afgesnoept van Merkels CDU/CSU. ‘Degenen die willen dat we ons terugtrekken achter onze grenzen, hebben geen antwoord op de uitdagingen van onze tijd,’ aldus Macron in zijn toespraak op de prestigieuze Sorbonne-universiteit in Parijs.

‘Europa moet opnieuw soeverein, verenigd en democratisch worden,’ zegt Macron. Zijn speech is vooral bedoeld om zijn gewenste hervormingen van de Unie over het voetlicht te brengen. Het moet volgens de Franse president maar eens afgelopen zijn met de ‘te trage, zwakke en inefficiënte EU’ van vandaag de dag. Over de eurozone hield de Franse president zich op de vlakte. Zijn vergaande ideeën daarover zijn omstreden in bijvoorbeeld Nederland, omdat ze verdere overdracht van soevereiniteit zouden betekenen.

Europese interventiemacht met eigen budget

Macron heeft het over ‘zes sleutels van soevereiniteit’. Eén van die zes is de controle over de EU-buitengrenzen. Die controle moeten we hernemen, benadrukt Macron: ‘De vluchtelingencrisis gaat door. We zien de gevolgen van globalisering en wereldwijde ongelijkheid. Als we er niet in slagen samen te werken, zullen we de komst van meer migranten zien die geen recht hebben op asiel.’  Dat zijn bijvoorbeeld mensen uit Marokko, Algerije en Tunesië, veilige landen. Deze migranten komen dikwijls uitsluitend om economische redenen.

Macron toonde zich in zijn toespraak over de toekomst van de EU ook voorstander van een pan-Europees asielbureau om de procedures voor de opvang van migranten in de verschillende landen te versnellen en op elkaar af te stemmen. In dat plan past ook gemeenschappelijke financiering voor de integratie en training van geaccepteerde asielzoekers. Een andere pijler is een Europese interventiemacht met een eigen budget voor optredens bij internationale conflicten.

Lees ook dit commentaar : winst AfD zal juist leiden tot meer ‘Europa’>

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.