Europese Unie

Timmermans wil nieuwe regels subsidies EU-partijen

Door Berend Sommer - 15 september 2017

De Europese Commissie wil strengere eisen stellen aan subsidies voor Europese partijen. Vandaag presenteert Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, een plan waarmee hij fraude met EU-subsidies wil tegengaan.

Dat meldt NRC Handelsblad. Dit jaar wordt voor ongeveer 50 miljoen euro aan subsidie aan Europese partijen uitgekeerd; 15 procent van dat bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over alle Europese partijen, ongeacht hun grootte. De Europese Commissie wil dat percentage terugbrengen naar 5 procent, en de rest evenredig verdelen naar grootte van de Europese partij. Hiermee wil Timmermans een dam opwerpen tegen fraude die met de EU-subsidies wordt gepleegd.

Misbruik EU-geld

De maatregel van de Europese Commissie is een reactie op misbruik van EU-geld voor nationale politiek. Zo gebruikte de Britse partij UKIP geld van de Europese Unie om via een denktank externe donateurs terug te betalen. Met deze ‘vestzak-broekzak’-constructie hielpen donateurs op hun beurt UKIP om geld van de EU binnen te halen.

In Frankrijk wordt Marine Le Pen van het Front National onderzocht, omdat ze EU-geld zou hebben aangewend om beleidsmedewerkers in te huren die in Frankrijk voor haar werken. Ook de voormalige minister van Justitie, François Bayrou, wordt verdacht van eenzelfde kunstje. Toen aan het licht kwam dat zijn partij werd onderzocht, dwong de Franse president Emmanuel Macron hem tot aftreden.

De Europese Commissie wil de richtlijnen voor het verkrijgen van subsidies aanpassen: een politieke partij die aanspraak wil maken op EU-geld moet over eigen vermogen beschikken. Dat was 15 procent van het totale budget, maar wordt verlaagd naar 10 procent. Op dat punt worden de eisen voor subsidie minder streng. Maar om een Europese partij te worden – en dus in aanmerking te komen voor subsidie – moet aan hogere eisen worden voldaan.

‘Huidige regels werken fraude in de hand’

Op dit moment zijn één handtekening van een europarlementariër en zeven handtekeningen van politici uit verschillende EU-lidstaten voldoende om een Europese partij op te richten.

Die zeven handtekeningen kunnen ook uit regionale parlementen of van partijloze politici afkomstig zijn. ‘De huidige regels werken fraude in de hand,’ stelt de Commissie vast. Timmermans wil dat een Europese partij voortaan zeven handtekeningen krijgt van partijen uit nationale parlementen. Daarmee ligt de drempel aanmerkelijk hoger.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.