Migratie

Donald Tusk wil af van asielquota: ‘Dit werkt niet’

Door Berend Sommer - 08 december 2017

Donald Tusk, de president van de Europese Raad, wil af van verplichte asielquota voor EU-lidstaten. Tusk vindt dat de quota contraproductief werken en een splijtzwam zijn voor de harmonie binnen de Europese Unie. Dat schrijft hij in een brief aan de regeringsleiders.

De asielquota die door de Europese Unie aan lidstaten worden opgelegd, stuiten vooral in Oost-Europa op weerstand. Een poging tot herverdeling van migranten uit Italiaanse en Griekse vluchtelingenkampen onder EU-landen, waarvoor in 2015 een verdeelsleutel werd opgesteld, mondde uit in een fiasco. Van de ongeveer 150.000 werden er uiteindelijk 32.000 opgenomen door andere EU-landen, meldt de Volkskrant.

Conflict met Oost-Europese landen

Hongarije, Polen en Tsjechië weigerden pertinent om verplicht migranten op te nemen. Donderdag werd bekend dat vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans hiervoor naar de rechter stapt. Hij wil via het Europese Hof alsnog proberen om de Oost-Europese landen op de knieën te krijgen.

Volgens Tusk is dat niet de manier om het probleem op te lossen. Daarom wil hij af van de quota. In plaats daarvan wil hij meer geld om de opname van migranten te financieren, en een eind aan het ad hoc opnemen van vluchtelingen, zoals tijdens de migratiecrisis van 2015 gebeurde. Ook wil hij de terugkeer naar veilige landen soepeler laten verlopen.

Arend Jan Boekestijn schreef: De spectaculaire migratiedeal van Abidjan 

‘Lidstaten moeten zelf het voortouw nemen’

Tusk heeft gemerkt dat de EU niet genoeg macht heeft om lidstaten te dwingen migranten op te nemen. Hij stelt dat de EU zich voornamelijk moet richten op het faciliteren van opnemen van vluchtelingen. Volgens Tusk moeten lidstaten daarom zelf het voortouw nemen. Als voorbeeld noemt hij Italië, dat er afgelopen zomer in slaagde om de migrantenstroom uit Libië bijna volledig terug te dringen.

Volgende week komt de Europese Raad bijeen. Daar zal onder meer migratie op de agenda staan. Ook wordt er gesproken over de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen, die vandaag succesvol zijn afgerond.

Minder asielzoekers? Brussel wil juist altijd méér immigranten, analyseert Syp Wynia

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.