Europese Unie

Hongaars parlement schaart zich achter Polen in strijd met Timmermans

Door Elif Isitman - 21 februari 2018

Het Hongaarse parlement heeft zich woensdag formeel achter Polen geschaard in het gevecht met de Europese Commissie. Hongaarse parlementsleden stemden voor verzet vanuit de regering tegen de beslissing van de Europese Commissie, en met name Frans Timmermans, om Artikel 7 in werking te laten treden tegen Polen.

‘We roepen de Hongaarse regering op om Polen te steunen, om te voorkomen dat de rechten van Polen onder het Verdrag (van Lissabon, red.) geschonden worden en om zich te verzetten tegen alle ideeën die het land beperkt in het uitoefenen van zijn EU-rechten,’ aldus een motie van Zsolt Németh, een parlementslid van de regerende rechtse Fidesz-partij van premier Viktor Orbán. 114 Parlementariërs stemden voor de motie, 13 stemden tegen, en 72 onthielden zich van stemming, meldt het Poolse persbureau PAP.

Unanimiteit vereist voor Artikel 7-procedure

Polen wekte de afgelopen tijd de toorn van Brussel na een reeks aan controversiële rechterlijke hervormingen. Zo krijgt het parlement bijvoorbeeld de macht om rechters te benoemen. De hervormingen tasten de rechtsstaat en trias politica (scheiding der machten) aan, klinkt de kritiek van onder anderen vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Hij wil Artikel 7 van het Verdrag van Lissabon inroepen tegen Polen, waarmee het land uiteindelijk zijn stemrecht in de Europese Unie (EU) kan verliezen.

Maar om dat proces te kunnen voltrekken, moeten EU-lidstaten het er unaniem mee eens zijn. Het Hongaarse parlement wil hiermee dus de missie van Timmermans torpederen. Volgens het Hongaarse parlement moet de Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker zich niet bemoeien met ‘nationale zaken van lidstaten’.

Collectief verzet tegen Brussel

Eerder kwamen Polen en Hongarije met de andere zogeheten Visegrad-landen Tsjechië en Slowakije met een gezamenlijke verklaring waarin ze Brussel opriepen zich vooral niet al te veel met hun interne aangelegenheden te bemoeien.

Dat gaat niet alleen over de gerechtelijke hervormingen in Polen, maar ook over de vanuit Brussel opgelegde plicht om migranten op te nemen. EU-instituties moeten alle lidstaten als gelijke behandelen en slechts handelen binnen de grenzen van hun competentie. Het recht van lidstaten om nationale hervormingen door te voeren, moet worden gerespecteerd,’ aldus de verklaring van de Visegrad-groep.

Met betrekking tot het thema migratie vinden de vier landen dat de focus vooral moet liggen op ‘effectieve, verantwoordelijke en hanteerbare externe grensbescherming, om het instellen van verplichte quota te voorkomen’. Die quota, waarmee de landen naar het herverdelingsplan verwijzen, zijn volgens de Visegrad-groep ‘ineffectief en hebben Europa al te ver verdeeld’.

Daarnaast vinden de leiders van Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië dat ze niet (financieel) moeten worden gestraft binnen de Unie omdat ze er ‘andere meningen’ op nahouden dan westerse lidstaten.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.