buitenland

Economen: stoelriemen vast

Door ANP - 24 juni 2016

AMSTERDAM (ANP) – Europa en Groot-Brittannië wacht een periode van heftige economische en politieke turbulentie. Het Britse vertrek uit de Europese Unie zal ook de economische groei en werkgelegenheid in Nederland negatief beïnvloeden, waarschuwen economen.

De kans is zeer groot dat Groot-Brittannië in een recessie belandt, zegt Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics. Vooral de Britse financiële sector krijgt een ,,forse tik”, en het is maar zeer de vraag of Londen zijn huidige rol als Europees financieel centrum kan blijven spelen.

Dat treft ook banken, bedrijven en particulieren in Nederland. ,,De verwevenheid met de Britse financiële sector is veel groter dan die ooit is geweest met Griekenland”, zegt Jacobs. ,,Als daar problemen ontstaan, sijpelen die door naar de EU en ook naar Nederland.”

Nieuwe handelsrelaties

Daarnaast is het de vraag of de Britten erin slagen snel nieuwe handelsrelaties aan de knopen. Niet alleen met de EU maar ook met zestig andere landen waar de EU handelsverdragen mee heeft. Ook dat is een onzekerheid waar Nederlandse bedrijven last van kunnen krijgen, aldus Jacobs.

Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, denkt dat het nog even duurt voordat de gevolgen echt voelbaar zijn. ,,De uittreding duurt nog zeker twee jaar. De onzekerheid zorgt wel nu al voor problemen op de financiële markten en dat zal leiden tot problemen voor de pensioenfondsen in Nederland.”

Onzekerheid

Lex Hoogduin, hoogleraar economie van de Universiteit van Groningen, ziet ook vooral onzekerheid voor de markten. ,,En dat is niet goed voor de economie. Het zet de groei onder druk en zal de werkloosheid laten oplopen.”

Economen verwachten ook eensgezind dat Schotland en Noord-Ierland, waar tegen een brexit werd gestemd, zich zullen willen afsplitsen. Hoogduin denkt zelfs dat de golf van afsplitsing zich over de hele wereld kan verspreiden. ,,Ik zie een veel bredere tendens tot desintegratie en tot terugtrekken binnen de eigen grenzen.”

,,Het United Kingdom wordt het Divided Kingdom”, zegt Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. ,,Japan en China zullen écht niet meer daar investeren. Nederland kan daarvan profiteren. Al zal Nederland de negatieve gevolgen ook voelen voor de transportsector.”