buitenland

Leider Brexit-kamp heeft geen haast

Door ANP - 25 juni 2016

LONDEN (ANP) – De leider van het Vote Leave-kamp in Groot-Brittannië zegt dat zijn land alvast informele besprekingen over de toekomstige relatie met de Europese Unie kan beginnen alvorens formeel Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking te laten treden.

,,Wij zien geen noodzaak om haast te maken met Artikel 50”, meent Matthew Elliott. ,,Het is het beste als het stof in de zomer neerdwarrelt en dat in die periode informele onderhandelingen worden gevoerd met de overige staten.”

Elliott zei dat het uiteindelijke akkoord over de Britse uittreding een regeling moet omvatten voor alle aspecten van de relatie, inclusief de Britse bijdrage aan de EU, toegang tot de Europese binnenmarkt, uitleveringsverdragen en het zogenoemde ‘paspoorten’ voor financiële diensten.