buitenland

Uitstoot broeikasgas koelkasten aan banden

Door ANP - 15 oktober 2016

KIGALI (ANP) – Bijna tweehonderd landen hebben in de Rwandese hoofdstad Kigali getekend voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgas. Het gaat met name om gas dat wordt gebruikt in koelkasten en airconditioners. Het besluit moet op termijn bewerkstelligen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt.

Het besluit in Kigali is een uitvloeisel van het klimaatbesluit dat vorig jaar in Parijs onder auspiciën van de Verenigde Naties is genomen.

Het belangrijkste aspect is dat ontwikkelde industrielanden als de Verenigde Staten en de landen in Europa het besluit mede hebben ondertekend. Deze ondertekenaars beperken om te beginnen de uitstoot van broeikasgas per 2019 met 10 procent.

Ontwikkelingslanden die veel minder vervuiling veroorzaken, volgen een ander pad. Zij moeten de uitstoot van gas op zijn laatst in 2028 hebben bevroren. Vanaf dat moment beginnen deze landen ook aan vermindering van de uitstoot van broeikasgas.