buitenland

Obama’s laatste kerstwensen uit Witte Huis

Door ANP - 24 december 2016

WASHINGTON (ANP) – De Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw, Michelle Obama, hebben zaterdag voor de laatste keer hun kerstwensen uitgesproken in het Witte Huis. Na acht jaar ruimt de Democraat Obama het veld en wordt hij op 20 januari opgevolgd door de omstreden Republikein Donald Trump.

Michelle Obama beklemtoonde geïnspireerd door het eerste Bijbelboek Genesis dat we ,,de hoeder van zowel onze broeder als van onze zuster” moeten zijn. Ze zei dat ,,we anderen zo moeten behandelen als we zelf behandeld willen worden, en voor zieken moeten zorgen, hongerigen voeden en vreemdelingen verwelkomen waar die ook vandaan komen, wat zij ook geloven”.

President Obama zei dat dit allemaal waarden zijn die niet alleen het christelijken geloof van zijn gezin helpen duiden, maar die ook richtsnoer zijn voor joodse, islamitische en ongelovige Amerikanen en Amerikanen van allerlei achtergrond. Hij prees de strijdkrachten en politie door te beklemtonen dat niemand beter de geest van dienstbaarheid volgt dan de mannen en vrouwen in onze uniformen en hun gezinnen. Michelle Obama richtte zich met haar dank en wensen vervolgens specifiek tot militairen die ver van huis in dienst zijn.