buitenland

De geheime brief van Obama aan Iran: help ons, Khamenei

Door Tom Reijner - 06 november 2014

De Amerikanen willen dat de Iraanse leiders gaan helpen bij de bestrijding van Islamitische Staat (IS). De twee landen zouden een gemeenschappelijk belang hebben bij de vernietiging van de terreurgroep.

Dat blijkt uit een brief die de Amerikaanse president Barack Obama in oktober stuurde aan de Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, schrijft The Wall Street Journal donderdag.

De brief toont volgens de Amerikaanse krant aan dat Obama de belangrijke rol van Iran in het Midden-Oosten onderschrijft, of die nu constructief is of juist negatief. De Islamitische Republiek kan IS op diplomatiek en militair terrein een beslissende slag toebrengen, denken de beleidsmakers in Washington.

Kernwapens

Toch stelde de president wel enkele voorwaarden aan de samenwerking in Syrië en Irak: er moeten namelijk eerst afspraken worden gemaakt over de nucleaire activiteiten van Iran. Voor 24 november moet daarover een akkoord met de grootmachten in de wereldpolitiek op tafel liggen, is te lezen in het epistel van Obama.

Dat kernprogramma ligt veel westerse landen als een steen op de maag, omdat wordt gevreesd dat Teheran aan een kernwapen bouwt, dat bijvoorbeeld een groot gevaar inhoudt voor de veiligheid van Israël. Maar het Iraanse bewind houdt nog altijd vol dat het niet van plan is om dergelijke wapens te fabriceren.

Het land wil naar eigen zeggen kerncentrales bouwen voor de energievoorziening, een lezing waar het Westen ernstige twijfels over heeft. De betrekkingen tussen de Amerikanen en de Iraniërs zijn erg slecht sinds de Islamitische Revolutie in 1979 en de gijzeling in de Amerikaanse ambassade.

Veto

Het is overigens onbekend of Khamenei zelf, of via een van zijn vrienden, een antwoord heeft gestuurd aan Obama. In elk geval moest hij in september, vanuit het ziekenhuis, smakelijk lachen om de Amerikaanse plannen tegen IS, vertelde hij de Iraanse media.

‘Sommigen van ons wilden samenwerken met de Amerikanen. Maar ik heb gezegd dat we daar niet aan beginnen. Amerika heeft corrupte bedoelingen en vuile handen, en hoe zouden we onder dergelijke omstandigheden met de Amerikanen kunnen samenwerken?’

Die harde reactie kwam nadat Amerika Iran niet had uitgenodigd voor een conferentie in Parijs, waar ruim dertig landen praatten over deelname aan de coalitie die IS moet verslaan.

Reden voor de uitsluiting: Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hadden hun veto uitgesproken over de komst van Iran omdat dat land ‘betrokken is bij de strijd in Syrië en elders,’ schreef weekblad Elsevier eind september.

Zowel Iran als Amerika heeft altijd ontkend samen te werken in Irak. Maar volgens Iraanse analisten is de realiteit anders. In de Iraakse stad Amerli streden de door Iran gesteunde milities op de grond. Amerikaanse vliegtuigen voerden intussen luchtbombardementen uit.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.