buitenland

Asscher krijgt Marokkaanse uitkeringen maar niet omlaag

01 september 2015

Nederland slaagt er maar niet in om de uitkeringenexport naar Marokko een halt toe te roepen. Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken heeft nog geen deal met Marokko bereikt hierover.

Het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland in 1972 met Marokko sloot, is het kabinet een doorn in het oog. Dit verdrag garandeert dat naar hun thuisland teruggekeerde Marokkanen hun Nederlandse uitkering behouden.

Uitkeringen omlaag

Nederland onderhandelt al jaren om dit verdrag aan te passen. De uitkeringen moeten op z’n minst worden aangepast aan het niveau van de levensstandaard in Marokko, maar Rabat heeft er geen enkel belang bij om het verdrag te herzien.

Het kabinet dreigt nu het verdrag helemaal op te zeggen, maar dit zou ook voor Nederland ongunstige gevolgen hebben. Zo zou onder meer de samenwerking op het gebied van criminele (fraude-)opsporing en vervolging in het geding zijn.

Geen succes

Maar Asscher krijgt het maar niet voor elkaar om het verdrag aan te passen. Dat moest hij dinsdag andermaal aan de Tweede Kamer toegeven. Eerder haalde hij de deadline van 15 juni ook al niet. Later werd die datum verschoven naar 1 september.

‘In de afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met Marokko. Tot op heden heeft dit echter nog niet geresulteerd in een akkoord’, schrijft Asscher nu.

Juridische complicaties

Naast tegenstribbelingen van Marokko staan ook juridische obstakels een verlaging van de uitkeringen in de weg. Vorig jaar bepaalde een rechter in Amsterdam dat nieuwe uitkeringen op het Nederlandse niveau moeten blijven.

Eerder oordeelde de rechter ook al dat lopende uitkeringen niet mogen worden aangepast aan de Marokkaanse kosten voor levensonderhoud.

PvdA

Het aanpakken van de uitkeringen naar Marokko is vooral een wens van de VVD. Onder de partijgenoten van Asscher is er nauwelijks animo voor een verdragswijziging.

Minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken liet de Kamer eerder weten er ‘zeer’ aan te hechten dat er overeenstemming wordt bereikt met de regering in Rabat.

Hij schreef in juni dat Marokko er ook veel aan gelegen is om de goede, vierhonderd jaar oude betrekkingen met ons land te handhaven. Mocht Nederland het verdrag toch opzeggen, dan is niet uit te sluiten dat de relatie onder druk komt te staan, zei Koenders toen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.