buitenland

EU zet nieuwe stap: miljarden naar Syriërs en Turkije

Door Tom Reijner - 23 september 2015

Het herverdelingsplan waarbij 120.000 migranten over de lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten worden verspreid, gaat ondanks veel verzet gewoon door. Brussel denkt intussen alweer aan de volgende stap: het uittrekken van miljarden voor Syriërs en Turkije.

De EU stelt meer dan een miljard euro ter beschikking voor de hulp aan Syriërs die worden opgevangen in de regio. Daarnaast is het de bedoeling dat er een miljard wordt gereserveerd voor hulp aan Turkije, meldt eurocommissaris Johannes Hahn (Nabuurschap) volgens persbureau AP.

Signaal

Dit is een ‘signaal’ dat ‘onze lidstaten’ ertoe moet aanzetten hetzelfde te doen, zegt hij. Het geld moet worden vrijgemaakt ‘uit het toetredingsproces’ van Turkije tot de Unie, en geldt als kortetermijnmaatregel om de migrantencrisis in elk geval iets te verzachten.

Er waren eerder deze week al geluiden te horen die erop duidden dat er iets stond te gebeuren rond Turkije. De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Vesna Pusic bijvoorbeeld zei dat Turkije volgens haar absoluut meer financiële hulp verdient omdat het land nu eenmaal de meeste migranten via Turkije komen en ‘het land al zoveel Syrische vluchtelingen heeft opgevangen’.

Het is duidelijk dat Turkije ertoe moet worden aangezet om de mensensmokkelaars en hun lucratieve praktijken  – de migranten betalen hen dikwijls veel geld voor de oversteek – aan te pakken.

Massaal geld

Wat betreft financiële steun voor Syriërs in opvangkampen in de regio trekt Nederland 110 miljoen euro uit. Maar dat is bij lange na niet voldoende, zei minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) dinsdag op bezoek in Libanon.

Hij vindt dat er ‘massaal geld’ moet stromen naar het Midden-Oosten, vanuit Europa, ‘en dus ook van Nederland’.  Met het geld moet onder meer onderwijs worden bekostigd, anders kan er volgens Koenders zomaar sprake zijn van een verloren generatie. Ook moeten vluchtelingen kunnen werken, ‘anders gaan ze radicaliseren‘.

Gemor

Vanavond komen de landen opnieuw bijeen in Brussel, nadat er gisteren een akkoord werd bereikt over het veelbesproken herverdelingsplan – ondanks veel gemor en verzet van Midden- en Oost-Europa.

Het is de verwachting dat straks, als de regeringsleiders en staatshoofden om de tafel zitten, er oplossingen worden aandragen voor de meer structurele oorzaken van de crisis.

Punten die zeker aan de orde komen zijn het beperken van de toestroom en het verbeteren van de opvang in landen als Turkije, Jordanië en Libanon. Ook zal er aandacht worden besteed aan nauwere samenwerking met landen in de Balkan en het terugsturen van mensen die geen recht hebben op asiel.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.