buitenland

Geen ‘politiek akkoord’ over verdeelplan migranten

Door Tom Reijner - 14 september 2015

De Europese Unie zou overeenstemming hebben bereikt om in totaal 160.000 migranten die nu in Hongarije, Griekenland en Italië zitten, te verdelen over heel Europa. Maar is dat ‘politieke akkoord’ er wel?

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière zei maandagavond in Brussel van wel. In de Belgische hoofdstad zijn de Europese bewindslieden, die verantwoordelijk zijn voor asielzaken, bijeen voor overleg. Maar de Nederlandse staatssecretaris van Asiel, Klaas Dijkhoff (VVD), ontkent dat er sprake is van een politiek akkoord over de verdeling van de in totaal 160.000 migranten.

Stap

Het ging om een ingelaste vergadering, die een eerste oplossing moet bieden voor de migrantenproblematiek. Volgens de Duitse minister, die zondag verklaarde dat Duitsland de grens met Oostenrijk op slot gooit, is dit een ‘belangrijke stap naar Europese solidariteit’.

Er is nog heel veel onduidelijk, want de details over de precieze verdeling – welk land krijgt welke aantallen migranten? – moet nog worden uitgewerkt. Het is niet waarschijnlijk dat het voorstel voor verplichte opvang het gaat halen.

Groot verzet

Dit plan – een van de twee voorstellen die de Europese Commissie op tafel had gelegd – stuit op groot verzet, vooral bij Midden- en Oost-Europese landen als Tsjechië, Hongarije en Polen.

Ze voelen er niets voor om grote aantallen migranten op te nemen, en schoten de verplichte quota in een eerder stadium dan ook ogenblikkelijk af. Het politieke akkoord heeft zogezegd betrekking op vrijwillige opvang, dus is het maar de vraag of elk land ook echt meedoet.

Hotspots

Wat al wel is afgesproken, zijn de inrichting van zogenoemde ‘hotspots‘. Die worden geopend in landen als Italië en Griekenland, waar de meeste asielzoekers aankomen.

Het gaat hier om EU-kantoren waar de migranten worden geregistreerd, vingerafdrukken worden afgenomen en de asielprocedure in werking wordt gezet of juist wordt geweigerd.

Crisis

Voor de zomer wist de EU het eens te worden over de vrijwillige verspreiding van 33.000 vluchtelingen, en zegden de landen toe nog dit jaar tot 40.000 te komen. Maandag werd dit laatste officieel bekrachtigd.

De herplaatsing van de 40.000 geldt voor vluchtelingen die tussen 15 augustus van dit jaar tot september 2017 in Griekenland of Italië zijn gearriveerd of nog binnenkomen.

Maar op tafel lag ook het recente voorstel van de Europese Commissie om nog eens 120.000 migranten die in Italië, Griekenland en Hongarije zitten, over heel Europa te verdelen. ‘Waar geen unanimiteit over is, is de herplaatsing van mensen. Over de 120.000 is geconstateerd dat een grote meerderheid voor is, maar niet iedereen,’ aldus Dijkhoff. Wel is er brede overeenstemming over effectievere terugkeer van afgewezen asielzoekers en opvang in de regio van vluchtelingen, zei de bewindsman.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.