buitenland

Zo wil Jean-Claude Juncker de migratiecrisis oplossen

Door Liz Zoetekouw - 09 september 2015

‘Er is te weinig “Europa” en te weinig “unie” in de Europese Unie,’ sprak de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker tijdens een toespraak in het Europees Parlement. Hij riep de landen op tot samenwerking om de migranten onderdak te bieden.

Aan het begin van zijn speech deed Juncker duidelijk een beroep op het gevoel van Europa.

Hij refereerde onder meer aan de menselijkheid achter het opvangen van migranten, maar ook aan de ‘historische plicht’ die Europa heeft ten opzichte van de zuidelijke landen. Daarnaast herinnerde hij de toehoorders eraan dat alle Europeanen ooit migranten waren, zoals de Fransen tijdens de Franse Revolutie.

Sleutel

Juncker wees erop dat het feit dat mensen naar Europa vluchten, kan worden gezien als een compliment in plaats van als een probleem. ‘Europa wordt verkocht als veilig en goed. Dat moeten we niet vrezen, maar we moeten er trots op zijn.’

Hij benadrukte dat migratie juist voor een toestroom van talent zou kunnen zorgen, die positieve gevolgen heeft voor Europa. Juncker heeft ook gewezen op het feit dat beschuldigingen en woede niet helpen om het migratieprobleem op te lossen. Samenwerking is volgens hem de sleutel tot succes.

‘De laatste weken hebben lidstaten elkaar vooral op de misstappen gewezen, in plaats van samen te werken om het probleem aan te pakken,’ zei hij. Juncker sprak van een ongeëvenaard aantal vluchtelingen die Europa binnenkomen. ‘Maar het is maar 0,11 procent van de bevolking, terwijl het in Libanon een kwart is.’

Maatregelen

Juncker kwam tijdens zijn toespraak met een aantal maatregelen om de migratiecrisis aan te pakken. Deze waren dinsdag al gedeeltelijk bekend geworden.

– 120.000 mensen die asiel hebben aangevraagd in Italië (15.600), Griekenland (50.400) en Hongarije (54.000) worden herverdeeld over de andere EU-landen. Die mogen niet weigeren, anders krijgen ze een boete. Voor Nederland gaat het om 7.214 mensen.

– De EU stelt 780 miljoen euro beschikbaar voor de herverdeling. Lidstaten krijgen 6.000 euro per opgenomen asielzoeker. Alleen vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan komen in aanmerking.

– De asielaanvragen van mensen uit de Balkan en Turkije moeten versneld worden behandeld zodat ze na afwijzing van hun verzoek direct kunnen worden teruggestuurd naar hun land. Op een lijst met zeven ‘veilige landen‘ staan vooralsnog Albanië, Macedonië, Bosnië, Kosovo, Montenegro, Servië en Turkije. Dit moet de asielsystemen ontlasten.

– Een noodfonds moet de landen rond de conflictgebieden in de Sahel, Tsjaad, Eritrea en Noord-Afrika ondersteunen om instabiliteit tegen te gaan. Dat moet de migratiestroom indammen. In het fonds wordt 1,8 miljard euro gestort, de lidstaten leveren een extra bijdrage.

Opvangcentra in lidstaten waar de meeste vluchtelingen aankomen.

– Meer inspanningen om de conflicten in Libië en Syrië te stoppen en onderhandelingen met omringende landen om opvang in de regio te bevorderen.

– De Europese Commissie belooft stappen te nemen om de Europese grenzen strenger te bewaken.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.