buitenland

EU: voorlopig geen permanente grenscontroles binnen Schengen

Door Servaas van der Laan - 04 december 2015

De 26 landen van de Schengenzone zijn voorlopig niet van plan het vrij reizen op te schorten. Ook nu buitenlanden falen in de grensbewaking blijft het interne vrij verkeer van personen van kracht.

Dat heeft EU-voorzitter Luxemburg besloten na een debat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de 26 Schengenlanden.

Artikel 26

Luxemburg had in een vrijdag uitgelekt discussiestuk opties uiteengezet om de migratiecrisis in Europa te lijf te kunnen gaan. Eén van die opties is het lichten van artikel 26 in het verdrag van Schengen. Hiermee worden grenscontroles weer ingevoerd voor een periode van twee jaar. Dit kan gedaan worden wegens ‘aanhoudende ernstige gebreken met betrekking tot het buitengrenstoezicht’.

Hoewel iedereen het erover eens is dat Griekenland ‘ernstig in gebreke blijft’ wat betreft grensbewaking, wil Brussel nog niet zover gaan om de interne grenzen dicht te gooien.

Verbetering

De Europese Commissie krijgt wel de opdracht goed in de gaten te houden of Griekenland al zijn beloften om de controles te verbeteren, nakomt. Het land liet alleen al dit jaar ruim een half miljoen illegale migranten naar de rest van Europa doorreizen.

De Luxemburgse minister Jean Asselborn benadrukte dat alle lidstaten hebben aangegeven het vrij verkeer van personen in Europa heel belangrijk te vinden. Over de grenscontroles die bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk hebben ingevoerd zei hij dat die uiterlijk zes maanden, tot maart, mogen doorgaan.

Hierna wordt bekeken of het externe grenstoezicht nog steeds tekortschiet. Als dit het geval is, dan kan artikel 26 alsnog worden geactiveerd. Asselborn zei dat het juridisch niet mogelijk is om een land uit de Schengenzone te zetten.

Van der Steur

Minister Ard van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) was namens Nederland in Brussel. De minister zei dat Schengen voor Nederland ‘van groot belang’ is. ‘Wel is duidelijk dat de Grieken aan zet zijn om de afspraken ook na te komen’, zei de minister, doelend op onder meer de Europese grenswachters die de Griekse buitengrenzen gaan helpen controleren.

‘Maar de situatie zoals die nu is, is onaanvaardbaar. Dus we moeten wel blijven kijken wat er binnen Schengen mogelijk is om de situatie te herstellen.’

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.