Carla Joosten

Toezicht grote banken prima, maar meer niet

Door Carla Joosten - 19 december 2012

Het compromis om ingrijpen in kleinere banken wel mogelijk te maken, is typisch Europees vaag en zal in de toekomst voor de nodige problemen zorgen

Om half vijf vanmorgen was de kogel door de kerk: er komt een Europees bankentoezicht op banken die meer dan dertig miljard euro op de balans hebben of minstens 20 procent van de nationale economie vertegenwoordigen. Andere banken kunnen incidenteel ook aanwijzingen krijgen.

Dat er internationaal toezicht is op een internationale sector is terecht, maar de benaming ‘bankenunie’ is overdreven. Dat duidt op politieke bemoeienis en dat is bij toezicht onwenselijk.

Gekkenwerk

Het gekkenwerk om zesduizend banken onder het toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) te stellen is van de baan. Het worden nu de tweehonderd grootste Europese banken.

Het compromis om ingrijpen in kleinere banken wel mogelijk te maken, is typisch Europees vaag en zal in de toekomst voor de nodige problemen zorgen.

Ook moet blijken of de ECB straks dit werk niet gaat vermengen met zijn hoofdtaak: het monetaire toezicht. Verhoogt Frankfurt straks de rente om de banken van kapitaal te voorzien?

Brandend huis

Goed nieuws is dat het voorlopig bij deze afspraken blijft. Herkapitalisering van de banken via het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme), zoals Spanje hoopte, is nog niet aan de orde. Terecht: dat zou lijken op het verzekeren van een brandend huis.

Ook over een stroppenpot om banken te redden en een Europees depositogarantiestelsel wordt terecht pas besloten als het toezicht in de steigers staat.

Europese top

Vandaag en morgen ronden de regeringsleiders de door de ministers van Financiën gemaakte afspraken af. De top in Brussel gaat uiteindelijk nergens meer over.

De onwenselijke aparte begroting voor de eurozone en de contracten om landen aan hervormingsafspraken te houden, staan in maart 2013 weer op de agenda.

Tijd om te bezinnen en het gepraat over nieuwe unie’s te staken. Dat leidt de aandacht maar af van het eigenlijk werk in de lidstaten: het huishouden op orde brengen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.