Afshin Ellian Afshin Ellian

Obama’s politiek correcte volgelingen niet meer geloofwaardig

Door Afshin Ellian - 10 juni 2013

Het enorme afluisterproject van Barack Obama is een zonde die onder president George W. Bush nooit is begaan. Vooral de geloofwaardigheid van Obama’s politiek correcte volgelingen in de media is in het geding.

Niet de Amerikaanse president Barack Obama, maar het politiek correcte volk heeft zijn geloofwaardigheid verloren.

Ze zijn boos op Obama. Hij is niet meer de redder en fungeert niet langer als voorbeeld voor de wereld. The New York Times is boos op de president. En als The New York Times verontwaardigd is, zijn ook de Europese ‘kwaliteitskranten’ verontwaardigd.

Barack Obama is niet meer leuk. Toegegeven, ik kijk met enig leedvermaak naar dit bizarre circus van politieke correcte kranten in de westerse wereld.

Cliché

The New York Times veroordeelt Obama in een hoofdredactioneel artikel in de scherpste bewoordingen: ‘Obama bewijst het cliché dat de president alle macht gebruikt die hij krijgt, en dat hij die macht zeer waarschijnlijk ook misbruikt.’

Diezelfde Obama was in de ogen van The New York Times ooit de man die machtsmisbruik zou minimaliseren. Ook The Washington Post is genadeloos over president Obama.

Barack Obama was ooit de gedroomde president van The Washington Post en The New York Times. Maar hij werd de president van een supermacht – en niet van de kranten.

George W. Bush

Een Britse krant heeft een angstaanjagend feit onthuld over de manier waarop de Amerikaanse president zijn macht aanwendt. The Guardian onthulde het PRISM-programma, het grootste afluister- en aftapproject ooit. Nooit werd zo’n programma op dergelijke schaal toegepast.

Het project PRISM wordt geleid door de National Security Agency (NSA) en gesteund door FBI, CIA en andere inlichtingen- en veiligheidsorganisaties. Sinds 2007, onder toenmalig president George W. Bush, verzamelt de NSA gegevens over buitenlanders buiten Amerika.

Canada

Alle grote Amerikaanse internetbedrijven, zoals Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo, Paltalk, AOL en Skype (een niet-Amerikaans bedrijf), worden volledig afgetapt. Alle mails en andere conversaties worden door de NSA afgetapt en afgeluisterd.

Canada is gespaard en dat komt door strenge privacywetgeving. Hushmail, gevestigd in Canada, wordt niet afgetapt. Daarom gebruiken veel bedrijven Hushmail.

Bij het PRISM-project worden niet alleen mails of gesprekken, maar ook foto’s en zoekopdrachten afgezocht. En dan moet u bedenken dat de Nederlandse regering de elektronische dossiers van miljoenen Nederlanders bij een internetbedrijf in Amerika wilde opslaan. Dat gaat gelukkig niet door.

Terrorisme

Eigenlijk is het PRISM-project een ernstige waarschuwing aan Europese bedrijven en wetenschappelijke instellingen om hun data niet in Amerika op te slaan.

President Obama verdedigt het PRISM-project met een beroep op de strijd tegen het terrorisme. Daarover dacht Obama tijdens zijn eerste campagne heel anders. Obama wilde de morele waardigheid en betrouwbaarheid van Amerika, die door oud-president Bush zou zijn aangetast, herstellen.

Omdat onder president Bush ‘de binnenlandse veiligheid een valse keuze inhield tussen de vrijheid die we koesteren en de veiligheid die we bieden’, aldus presidentskandidaat Obama. Deze holle woorden waren bestemd voor The New York Times en hun geestverwanten in Europa. Waarom waren het holle woorden?

Kleine aanslagen

In de strijd tegen het islamitisch terrorisme moeten alle mogelijke technieken worden aangewend om terroristische aanslagen te voorkomen. Ze kunnen door het gebruik van deze technische middelen kleine aanslagen voorkomen en aspirant-terroristen opsporen.

Aspirant – omdat de personen die al terrorist zijn, voor hun communicatie zo min mogelijk gebruikmaken van moderne technologieën. En als ze dat doen, is dat zeer gecompliceerd en van korte duur.

Ironisch: de communicatie bestaat uit zeer eenvoudige en eenmalige conversaties zoals: ‘Mijn moeder gaat vandaag een spinaziefeest geven bij de buren.’ Wat deze boodschap precies inhoudt, is afhankelijk van concrete informatie over deze persoon elders in de reële wereld. Anders valt het niet te interpreteren.

Werkverschaffing

Osama bin Laden werd niet gepakt met hulp van het PRISM-project, maar door ondervraging, infiltratie, richtmicrofoons, corrupte figuren – kortom door gewoon ouderwets rechercheren.

Hoe meer agenten in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, en Pakistan, des te groter de kans op succes in de strijd tegen het terrorisme. Ik ontken niet het nut en de noodzaak van elektronisch rechercheren. Ik wil de mate waarin het algemene – dus niet het gerichte – elektronisch rechercheren bijdraagt aan de successen in de strijd tegen het terrorisme, relativeren.

PRISM is niet de grootste zonde van president Obama. Het project is eerder een grootschalige werkverschaffing aan het ict-volk.

Keurige Amerikanen

De grootste zonde van president Obama is het afluisteren en aftappen van AP-journalisten. En dan nog zette Obama’s regering de belastingdienst op de (democratisch gekozen) politieke tegenstanders.

Dat zijn onvergeeflijke zonden die nooit door George W. Bush zijn begaan. Het is de president van de politiek correcte New Yorkers die de macht misbruikt om de tegenstanders – keurige Amerikanen – te intimideren.

De president van de openheid misbruikte de macht om de bronnen van het persbureau AP binnen de regering-Obama te herkennen. Voor deze zonden had deze president moeten worden bestraft. Maar het waren juist dezelfde politiek correcte kranten die hem te vuur en te zwaard verdedigden.

Machtscentrum

Barack Obama is nog steeds een geloofwaardige president, die weleens macht heeft misbruikt om zijn eigen macht te bewaken. Hiervoor werd de rest van Amerika en ook Europa gewaarschuwd door het conservatieve en neoconservatieve deel van Amerika: Washington onder Obama zal een machtscentrum worden dat geen respect zou hebben voor de vrijheden die door Founding Fathers waren bedacht.

Wiens geloofwaardigheid is nu in het geding? The New York Times en zijn Europese geestverwanten zijn niet langer geloofwaardig.

De president van het politiek correcte volk misbruikt de macht, en deze president werd tot voor kort door dezelfde media verdedigd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.