Carla Joosten

Ondernemers mogen niet de dupe worden van Brusselse privacyregels

Door Carla Joosten - 11 juni 2013

Dat privacy in het geding is, moge duidelijk zijn. Geheime diensten blijken de gangen van burgers op internet na te gaan. Politici breken zich intussen het hoofd over de vraag hoe die burgers te beschermen.

In de Europese Unie zijn verschillende voorstellen geopperd om de boel in goede banen te leiden. Zo willen de Amerikaanse terreurbestrijders inzage in de vluchtgegevens van Europese luchtvaartpassagiers die naar de Verenigde Staten vliegen. Zelfs de Russen eisen de gegevens op van Europeanen die hun kant opvliegen. Moet Europa die geven?

Grote verdeeldheid

Een ander voorstel dat in de Europese Unie op tafel ligt, behelst vernieuwing van oude regels voor het beschermen van persoonsgegevens.

Bescherming van de burger staat in de debatten vaak lijnrecht tegenover bijvoorbeeld veiligheid en economische belangen. In het Europees Parlement heerst grote verdeeldheid over de vraag welke kant het op moet: moet de privacy zo goed worden beschermd dat het bedrijfsleven alleen nog onder zeer strikte voorwaarden gegevens van klanten mag gebruiken?

Ook ministers voeren er een strijd over. Minister voor Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vreest dat de regels een richting opgaan dat ze het bedrijfsleven veel geld gaan kosten. Nu al zijn Nederlandse bedrijven 72 miljoen euro per jaar kwijt om data te beschermen.

Hoofd koel houden

Uit onderzoek blijkt dat aanscherping van de regels de bedrijven 1,1 miljard euro gaat kosten. Zelfs de bakker op de hoek die een mailing naar zijn klanten stuurt, moet een data-controleur laten toetsen of hij de gegevens van zijn klanten wel goed beschermt.

Een dergelijke kostenpost is niet te verantwoorden. Het is te hopen dat de politici het hoofd koel houden bij het aanpassen van de Europese regels. De wijze waarop vooral Amerikanen de internetactiviteiten van buitenlanders volgen, is onvergelijkbaar met het bedrijf dat uit commerciële overwegingen een adressenbestand van klanten gebruikt.

De privacy van de burger is een groot goed, maar de bescherming moet niet buiten proporties zijn. Modernisering van privacy-regels moet ook mogelijk zijn zonder het midden- en kleinbedrijf met nieuwe lasten op te zadelen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.