Afshin Ellian Afshin Ellian

Ook Malala mag vooral niet op de tere ziel van moslims trappen

Door Afshin Ellian - 19 juli 2013

Het vijftienjarige Pakistaanse meisje Malala is een enorm probleem aan het worden voor de Taliban. Haar schrijfsels zouden volgens de baardmannen ‘provocerend’ zijn. Dat verwijt werd mij ook geregeld gemaakt.

Soms komt een politieke religie niet in de problemen door machtige en goed bewapende tegenstanders, maar door een eenvoudig individu.

In de geschiedenis kwamen fanatici weleens in conflict met – in hun ogen – onbelangrijke mensen. Later bleek dan dat een onbelangrijke persoon een grotere uitdaging kan zijn dan alle belangrijke opponenten. Nu is het de beurt aan de Taliban om deze ervaring op te doen.

De Taliban zijn niet bang voor onbemande Amerikaanse vliegtuigen, maar zijn zich wel rot geschrokken van een boerenmeisje.

Morele gelijk

Haar naam is Malala. Zij is de grootste uitdaging voor de Pakistaanse Taliban. Malala heeft geen geld, geen leger en krijgt geen steun van de machtige Pakistaanse generaals.

De kracht van Malala ligt in haar morele gelijk. Zij wil toegang tot onderwijs voor alle meisjes – ook in gebieden waar Taliban regeren. Daarom werd zij door de Taliban in haar hoofd geschoten, om vervolgens uit te groeien tot een internationale held.

The Daily Telegraph publiceerde de brief van een Taliban-leider aan Malala, nadat zij een delegatie van de Verenigde Naties had toegesproken. ‘Malala, kom terug naar Pakistan,’ schreef de baardman.

Onvergeeflijk

Heeft hij spijt van de terroristische daad van zijn eigen mensen? Adnan Rasheed schreef een lange brief aan een klein, eenvoudig meisje dat de grootste uitdaging van de Taliban-beweging is geworden.

Rasheed en zijn geestverwanten zijn bang geworden. Meisjes zouden toch geen gevaar vormen voor de Taliban?

Het Taliban-kopstuk beweert nu dat hij Malala wilde waarschuwen. Malala moest stoppen met het kritiseren van Taliban. Welk misdrijf pleegde Malala dat in de ogen van de baardmannen onvergeeflijk was?

Piet Hein Donner

Rasheed schrijft aan het slachtoffer dat haar ‘provocerende schrijfsels’ 
onaanvaardbaar waren. Provocatie – een interessant woord. Ook tegen mij en Ayaan Hirsi Ali werd vaak het provocatie-argument gebruikt. Je moet niet op de ziel van moslims trappen, mompelde Piet Hein Donner ooit.

Indirect had hij enig begrip voor radicale moslims. Nu blijkt ook een gelovig meisje, dat slechts het recht op onderwijs voor andere meisjes verdedigt, een provocateur te zijn.

Angst

De geschiedenis zou geen centimeter vooruit zijn gegaan zonder noodzakelijke kritiek op heersende ideeën en opvattingen. En dat is altijd een provocatie in de ogen van heersers in een cultuur.

Rasheed schrijft verder: ‘Ik was gechoqueerd toen je werd aangevallen. Ik wilde dat dat nooit was gebeurd en dat ik je op voorhand gewaarschuwd had.’ Ik ruik hier angst in de woorden van de baardman.

Volgens Rasheed zouden de Taliban haar niet hebben neergeschoten vanwege haar strijd voor onderwijs voor meisjes.

Zwaard

Waarvoor dan wel? 

’De Taliban geloven dat je doelbewust een lastercampagne tegen hen aan het voeren was om hun pogingen om een islamitisch systeem in de Swat-regio te creëren, kapot te maken. Jouw schrijfsels waren provocerend. Je hebt in je toespraak gezegd dat de pen machtiger is dan het zwaard. Ze hebben je aangevallen voor je zwaard, niet voor je boeken of je school,’ aldus Adnan Rasheed.

Malala’s misdrijf is dus het tegenwerken van de islamisering van Swat-regio. Dat deed ze door het recht op onderwijs voor alle meisjes te propageren.

Logica

De kernvraag blijft: waarom was Malala een bedreiging voor de Taliban-beweging? Wat maakte Malala een gevaarlijke persoon voor de Taliban-beweging? Het antwoord ligt in deze zinsnede: ‘Je hebt in je toespraak gezegd dat de pen machtiger is dan het zwaard. De Taliban hebben je aangevallen voor je zwaard, niet voor je boeken of je school.’

De pen is, volgens de logica van Taliban, machtiger dan zwaard en wie de pen als wapen gebruikt, wordt met wapens aangevallen.

Elite

In de eerste openbaring aan Mohammed, in de soera Al-Iqra (de bloedklomp) maakt Allah zich met een beroep op de pen bekend bij Mohammed: ‘In de naam van Allah de erbarmer, de barmhartige. Lees voor in de naam van Allah die heeft geschapen.

Geschapen heeft Allah de mens uit een bloedklonter. Lees voor! Allah is de edelmoedigste, die onderwezen heeft met de pen. Allah heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.’ Weet Rasheed dat niet?

Ja, hij kent deze soera. Daarom eindigt Rasheed zijn brief met de uitnodiging: ‘Kom studeren, kom het boek van Allah leren, gebruik je pen in functie van de islam en onthul de samenzwering van de kleine elite die de hele mensheid wil onderwerpen aan zijn boosaardige agenda in naam van een nieuwe wereldorde.’

Plicht

De pen die de waarheid onthulde aan de mens, was de pen van Allah en niet een andere pen. Studeren mag, maar de Koran is umm-al-kitab, oftewel de moeder aller boeken. Maar Malala streeft een recht op onderwijs na dat niet slechts de plicht tot koranstudie impliceert.

Rasheed schrijft niet namens zijn organisatie. Het is een persoonlijke brief. Maar de boodschap is duidelijk: wie de islamisering met pen tegenhoudt, wordt met wapens bestreden. En wie de Taliban kritiseert, zal als stof op aarde terugkeren.

Onderwerpen

In opdracht van de Amerikaanse president Barack Obama werd in Qatar een kantoor geopend voor de Taliban, om met ze te onderhandelen over vrede. Taliban willen vrede. Islam is immers de religie van vrede, zolang iedereen zich aan de vrede van islam onderwerpt.

Maar de Taliban hebben andere zaken aan hun hoofd: een vijftienjarig meisje – nota bene een Pashtun, een stamgenoot van Taliban – die de gewone pen heeft ontdekt.

Dat nietige meisje is rampzalig aan het worden voor de Taliban.

Broeder Rasheed, luister naar deze wijze Nederlandse uitdrukking: een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat is dat Pashtun-meisje met een pennetje. Sterkte met dit grote probleem.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.