Afshin Ellian Afshin Ellian

Ook onder de Taliban is de Afghaanse bevolking veilig

Door Afshin Ellian - 09 september 2013

Na 9/11 trokken westerse troepen naar Afghanistan om de Taliban te verdrijven. Kabul is herbouwd en ook op andere gebieden zijn grote stappen gezet. Maar tegen de Taliban hebben de meeste Afghanen nooit bezwaar gehad.

Dezer dagen worden de aanslagen van 9/11 herdacht. Deze aanslagen werden in Afghanistan bedacht door Al-Qa’ida. Na de aanslagen stelde Amerikaanse regering het Talibanbewind een ultimatum.

De Taliban moesten alle trainingskampen voor islamitische terroristen sluiten en ze moesten de Al-Qa’idaleiders uitleveren aan Amerika. De Taliban weigerden te voldoen aan deze, door de VN=Veiligheidsraad onderschreven eisen.

Verlost

Daarna werd Afghanistan aangevallen door de Amerikanen, die een beroep deden op het recht op zelfverdediging. Bovendien baseerde de Amerikaanse regering zich op de resoluties van de Veiligheidsraad. De NAVO, Rusland en China steunden het Amerikaanse besluit.

In november 2001 werd Afghanistan – voorlopig – verlost van het Talibanregime en van Al-Qa’ida.

Na de bevrijding van Afghanistan gingen duizenden troepen van de NAVO onder VN-mandaat naar Afghanistan voor het bestrijden van de Taliban en voor het vestigen van een rechtsstaat.

Offer

De internationale militaire operatie in Afghanistan heeft vele levens gekost: militairen uit alle NAVO-landen hebben een groot offer moeten brengen voor de wederopbouw van Afghanistan. Ook financieel heeft Afghanistan Amerika en andere westerse landen miljarden gekost. De vraag moet worden gesteld of dit alles na ruim een decennium heeft geleid tot de modernisering van Afghanistan.

Natuurlijk zijn er resultaten geboekt. Kabul is helemaal herbouwd. In de grote steden van Afghanistan leven de Afghanen niet onder de willekeur van terroristische organisaties. Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zijn grote stappen gezet.

Documentaires

Miljoenen Afghaanse kinderen gaan nu naar school. Maar wat wil de meerderheid? Willen ze de modernisering van Afghanistan?

Op (terechte) aandrang van Leon de Winter heb ik gekeken naar twee excellente documentaires over Afghanistan. Deze documentaires tonen hoe de Amerikaanse mariniers de Taliban bestrijden en proberen de lokale bevolking te beschermen.

In Restrepo (2010) zien we hoe de Amerikaanse mariniers rond een vallei op Pashtun-grondgebied op een heuvel dorpen moeten beschermen door continu de strijd aan te gaan met de Taliban. Het Amerikaanse kamp werd vernoemd naar de omgekomen soldaat Restrepo.

Baardmannen

Overdag gaan ze het dorp in om in contact te treden met de lokale bevolking. Ze doen hun best om de bevolking voor zich te winnen. Maar wie goed naar de Afghanen kijkt en luistert, ziet dat ze ook zonder de Amerikanen in vrede kunnen leven.

De Taliban vormen geen bedreiging voor ze. Het zijn allemaal baardmannen die leven volgens de daar geldende traditie. In feite zijn de Taliban hun eigen kinderen.

The Battle for Marjah verhaalt over de operatie Moshtarak, oftewel ‘gezamenlijk’. In februari 2010 werd operatie Moshtarak uitgevoerd in de provincie Helmand; het ging erom gebieden als Marjah, die door de Taliban worden bezet, te bevrijden van de Taliban.

Luchtmacht

Deze grote operatie zou het begin zijn van de verwijdering van de Taliban uit Afghanistan en de overdracht van macht aan de Afghaanse autoriteiten en militairen. Amerika handelde in strijd met de militaire logica: weken van tevoren was de vijand door de Amerikanen zelf gewaarschuwd voor deze operatie.

Bovendien werd grootschalige inzet van de luchtmacht achterwege gelaten om burgerslachtoffers te voorkomen.

Het was eigenlijk een operatie die militair gezien onnodig gecompliceerd was geworden. Na de ‘bevrijding’ verschenen de Afghanen (de Pashtun) weer. Zij verschillen nauwelijks van de Taliban.

Veilig

Wat is het verschil tussen de Taliban en de bevrijde Afghanen? Dat is er niet: de Taliban respecteren hun traditie en de islamitische wetgeving. Deze elementen geven vorm en inhoud aan het leven van deze mensen. Ze hebben geen behoefte aan de rechten van de mens. Ook onder de Taliban is de bevolking veilig.

Waarom waren de Amerikanen er dan? Wat hebben de Amerikanen er voor elkaar gekregen? Niets. En als de Amerikanen weg zijn, komt het gebied wederom onder controle van Taliban. Omdat de burgers Taliban-gezind zijn.

Schadevergoeding

Er vielen desondanks een paar burgerslachtoffers. De Amerikanen bezochten de families van de slachtoffers. Ze betuigden hun spijt voor per ongeluk omgekomen burgers en ze betaalden bloedgeld aan de nabestaanden.

Bij de bevrijding van Frankrijk en Nederland vielen ook vele burgerslachtoffers. Desondanks waren de Fransen en Nederlanders de Amerikanen erg dankbaar. Niet de bevrijder, maar de bezetter (nazi-Duitsland) moest een schadevergoeding betalen. De bevrijder kwam eeuwige dankbaarheid toe.

Bevrijders

Wanneer de Amerikanen een paar ‘bevrijde’ inwoners van Marjah schadevergoeding betalen, betekent dit dat de Amerikaanse regering zichzelf niet als bevrijder maar als bezetter beschouwt. Maar ze vertellen hun soldaten en de Amerikaanse kiezers dat de Amerikaanse troepen wel de bevrijders zijn in Afghanistan.

In werkelijkheid is slechts een deel van de niet-Pashtun blij met de aanwezigheid van de westerse troepen. In de steden als Mazar-i-Sharif, Herat, Kabul en Bamiyan willen Afghanen niet onder de Taliban leven. Maar een meerderheid van de Pashtun heeft geen enkel probleem met de Taliban. Het zijn hun eigen kinderen en broeders.

De Pasthun vormen de meerderheid van de Afghanen; dus de meerderheid van de Afghanen wil een Talibanbewind. Jammer voor de bevrijders van Afghanistan.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.