Carla Joosten

Europese Unie kan het niet laten zich overal mee te bemoeien

Door Carla Joosten - 05 februari 2014

De voorzichtige Nederlandse pogingen om tot een bescheidener Europese Unie te komen, sorteren weinig effect. Brussel wil zo’n beetje alles in regels vatten, en dat is onmogelijk in een Unie die zo veel verschillende meningen omvat.

Nederland probeert in de Europese Unie een debat in gang te zetten over de taken van die Unie. De regering bepleit een soberder, bescheidener en efficiëntere Europese Unie. Of die herbezinning er komt, is twijfelachtig.

In Brussel en Straatsburg gaat de bedilzucht gewoon door. Vorige week presenteerde eurocommissaris van Landbouw Dacian Ciolos nog een nieuwe regeling voor schoolfruit en schoolmelk: programma’s waarvan Nederland juist vindt dat de Unie ervan af moet omdat ze zich tot hoofdzaken moet beperken.

‘Eet gezond’

In Brussel wordt daar anders over gedacht en worden de al uit 1977 (melk) en 2009 (fruit) stammende regelingen nog wat uitgebreid: van 197 miljoen naar 230 miljoen euro per jaar.

Eurocommissaris Dacian Ciolos verklaarde graag een bijdrage te leveren aan de gezondheid van kinderen en de bestrijding van obesitas. Vandaar de slogan: ‘Eet gezond – voel je goed’.

De commissaris vertelde er ook nog bij hoe erg het was dat kinderen vandaag de dag niet meer weten dat melk van een koe komt. Hij hoopt dat met zijn beleid te veranderen.

Onmogelijk

Wat een ambitie. De opvoeding van kinderen en het bevorderen van een gezond eetpatroon kan het beste thuis geschieden. Zelfs in eigen land is het de vraag of de ambitieuze campagnes om een gezonde leefstijl te bevorderen wel doel treffen. Vanuit Brussel is dit helemaal onmogelijk.

Hetzelfde geldt voor het rapport dat het Europees Parlement dinsdag aannam om discriminatie van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen tegen te gaan. Het valt al niet mee om die bescherming in een land te regelen, laat staan om het er in een Unie met zo veel verscheidenheid over eens te worden.

Nobel

Over ethische zaken wordt in Europa heel verschillend gedacht. Zie alleen al de ophef in Frankrijk over het homohuwelijk en de pogingen in Spanje om abortus weer te verbieden.

Hoe nobel de pretenties ook zijn, ze doen de zaak van de Europese Unie geen goed. Doe het noodzakelijke goed en laat de rest over aan politici in de lidstaten, zou het adagium van de Europese instellingen moeten zijn.

Volg Carla Joosten op Twitter

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.