Afshin Ellian Afshin Ellian

Homohaters zaaien graag angst om aan de macht te blijven

Door Afshin Ellian - 28 februari 2014

Homoseksualiteit heeft altijd en overal bestaan. Homovijandelijke regimes maken het onwetende volk bang, om zo hun eigen macht veilig te stellen. Gelukkig is er in het Westen steeds meer oog voor deze kolossale schending van mensenrechten.

Recht op leven en recht op menselijke waardigheid, het zijn basisrechten. Ze behoren niet tot de luxe politieke rechten. Wanneer een groep mensen dat recht wordt ontzegd, zijn er voor de betrokkenen geen zekerheden meer.

Het recht op leven en menselijke waardigheid van homoseksuelen is in sommige landen in gevaar. De Volkskrant turfde landen waar de homoseksuelen hun leven niet zeker zijn, of waar althans homoseksualiteit strafbaar is gesteld.

Bitter

Het gaat om 77 landen – dat is extreem veel. Het betekent dat in 77 landen mensen met een homoseksuele geaardheid als criminelen worden behandeld. Dat is een bittere constatering. Van die homovijandelijke landen liggen er 36 in Afrika: van Algerije en Kenia tot Egypte en Uganda. Ook vertegenwoordigd zijn landen in het Midden-Oosten, Azië, Oceanië en de Caraïben.

In die homovijandelijke landen worden uiteenlopende straffen toegepast op homoseksualiteit: van de doodstraf tot zware gevangenisstraffen. Deze homovijandelijke staten tarten ons geweten.

Vergrootglas

Dankzij de discussies over Rusland en Poetin rond de Olympische Winterspelen, verscherpt de aandacht van westerse gemeenschappen en instituties voor het leven van homoseksuelen elders.

Rusland komt op geen van deze lijsten voor, homoseksualiteit is er geen strafbaar feit. Maar door het debat over de rechten van homoseksuelen worden ook andere landen onder een vergrootglas gelegd.

Het resultaat: een verschrikkelijke ontdekking. In 77 landen worden het bestaansrecht en de menselijke waardigheid van de homoseksuelen ernstig bedreigd en geschonden.

Onwetend en bang

Een paar weken geleden toonde Simon Rozendaal, in een diepgravend artikel in weekblad Elsevier, aan de hand van de laatste wetenschappelijke onderzoekingen aan dat homoseksualiteit een natuurlijk fenomeen is.

Maar daar denken de heersende elites in 77 landen anders over. Het hufterige gedrag en de uitspraken van de Ugandese president over homoseksualiteit doet ons in het licht van Rozendaals artikel denken aan een medicijnman die indianenverhalen verkoopt aan het onwetende, bange volk.

Zo kunnen de corrupten aan de macht blijven.

Bescherming

Het populairste argument in homovijandelijke landen luidt dat homoseksualiteit een westerse uitvinding is. Het woord ‘homoseksueel’ is misschien een westerse uitvinding om een groep mensen aan te duiden.

Maar homoseksuelen hebben altijd en overal bestaan. Bovendien beweren homovijandelijke landen dat homoseksualiteit door het Westen is uitgevonden om homoseksuelen te voorzien van juridische bescherming. Het is waar dat vooral in westerse landen de rechten van homoseksuelen worden verdedigd en nagekomen.

Het zijn basale rechten die aan homoseksuelen worden toegekend. Deze rechten zijn simpelweg afgeleid van de universele rechten van de mens – niets bijzonders. Recht op leven is een mensenrecht: onschuldige burgers mogen niet door een staat worden gedood – zelfs als de doodstraf  gebruikelijk is.

Twijfelachtig

En homoseksualiteit op zichzelf kan nooit schuld bevatten. Dat geldt ook voor vrijwillige homoseksuele handelingen tussen volwassenen. Het gelijkheidsbeginsel is eveneens een basisrecht waarvoor de homoseksuelen in 77 landen nog moeten strijden.

De rechten van de mens zijn door westerse landen en culturen afgekondigd. Maar of dat als een westerse uitvinding moet worden beschouwd, is zeer twijfelachtig. Al in de Middeleeuwen en in de Oudheid, zelfs buiten Europa treffen we voorbeelden van mensenrechten. Daarbij denk ik aan de Perzische koning Cyrus de Grote (530 voor Christus).

Verward

Zelfs als iemand denkt dat de mensenrechten een exclusieve westerse uitvinding zijn, zijn ze dan niet van toepassing in Uganda, Afghanistan of Iran? De universaliteit, de universele geldigheid van de mensenrechten moet niet worden verward met de plaats waar deze rechten ooit zijn afgekondigd.

Wanneer in Uganda mensenrechten en de daarvan afgeleide rechten van homoseksuelen als een westerse uitvinding niet van toepassing zouden zijn, dan rijst de vraag waarom de Ugandese president een microfoon gebruikt. Een microfoon is immers ook een westerse uitvinding.

Martelingen

En waarom gaat de Iraanse leider in geval van ziekte niet naar een medicijnman maar naar een arts, die hem behandelt op basis van westerse medische maatstaven.

Het verheugt mij dat de westerse wereld en de mensenrechtenorganisaties eindelijk aandacht hebben voor de mensenrechtenschendingen tegen homoseksuelen. Eindelijk gerechtigheid.

Landen moeten niet alleen vanwege martelingen en corruptie, maar ook vanwege de schendingen van fundamentele mensenrechten van homoseksuelen onder een vergrootglas worden gelegd.

Homoseksualiteit is geen westers product. Het zijn gewone mensen met een andere geaardheid die wereldwijd binnen alle culturen en religies worden geboren. Homovijandelijke landen moeten consequent zijn en alle westerse uitvindingen afwijzen: medicijnen, technologie, en vooral het westerse geld.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.