Uitgeklede krijgsmacht maakt ons tot marionet van agressors

01 april 2014

Eenheid van beleid? Premier Rutte belde vanuit Sotsji om Gordon gerust te stellen, terwijl de Chinees die door de zanger werd bespot, met de Koning mocht dineren. Nederland moet zich niet laten ringeloren door buitenlandse machten: een degelijk leger is onontbeerlijk.

Een land dat zichzelf serieus neemt, beschikt over een behoorlijk leger waar zonen en dochters de hoogste zaak dienen: die van het vaderland. Om deze reden zijn legers een bron van nationale trots.

In de westerse wereld zijn legers waardevol omdat ze stoelen op normen die sinds de jaren zestig niet meer relevant zijn in het maatschappelijke verkeer.

De wijzen van toen vonden chaos, moreel relativisme, zelfexpressie en bastaardmarxisme superieur aan gezag, orde, discipline en gehoorzaamheid. Met als gevolg dat colleges aan sommige universiteiten werden verstoord als de hoogleraren het curriculum niet invulden zoals de studenten wensten.

Hoogste kringen

Ook bibliotheken en archieven moesten het ontgelden omdat ze kennis van het verleden bewaarden. Alles was voortaan toekomst.

De maatschappelijke verwarring die wij hebben geërfd uit die jaren, is hardnekkig en lijkt zelfs de hoogste kringen van ons land in haar greep te hebben. Behalve het leger.

Dat is nog ontvankelijk voor hogere machten, en er heerst geen verwarring. Iedereen kent zijn plaats, niemand doet zijn best de identiteit van een ander aan te nemen. Terwijl tegenwoordig de leerling graag voor de hoogleraar speelt, de hoogleraar voor het kroegmaatje, de patiënt voor de arts, de politieagent voor de vriend, en de staatsman voor de man van de straat.

Menukaarten

Dit laatste verklaart misschien waarom premier Mark Rutte (VVD) twee maanden geleden vanuit Sotsji, waar hij de openingsceremonie van de Olympische Spelen bijwoonde, belde met niemand minder dan Gordon. In een soort buitenparlementair verantwoordingsgesprek deed de premier verslag van zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

De zanger, wiens hersenen zijn ingesteld om Chinezen met nummers op menukaarten te associëren, twitterde na het gesprek: ‘Zojuist Mark Rutte aan de lijn gehad die mij belde vanuit Sotsji. Geëist is dat de anti-homowet moet worden ingetrokken. Dit stelde hij aan de orde in zijn gesprek met Poetin, hij verzekerde mij elke dag hierover te debatteren met alle instanties mogelijk.’

Vind je het gek dat Poetin het Westen niet serieus neemt?

Proosten

Om alles nog hilarischer te maken, werd de Chinese jongen die de discriminerende grappen van Gordon moest ondergaan vorige week uitgenodigd voor het staatsbanket dat koning Willem-Alexander had georganiseerd ter ere van de Chinese president.

De jongen mocht op het hoogste niveau meeproosten op de Nederlandse-Chinese betrekkingen, waarmee het hof een duidelijk en terecht signaal afgaf. Goed en kwaad worden daar niet verward; ze weten er dader en slachtoffer te onderscheiden.

Is de uitnodiging aan de Chinese jongeman een meesterlijke tik van het hof aan het Torentje? Dat zullen we vermoedelijk nooit weten.

Splinter

Wat we wel weten, is dat de Nederlandse regering eenheid van beleid kent. In een kwestie die veel internationale aandacht kreeg, wekt het een buitengewoon slechte indruk wanneer de premier belt met iemand die zich beledigend en discriminerend uitliet over een groep, zonder daarvoor excuses te maken.

Daarbij komt dat de premier de zanger belde om hem gerust te stellen over een discriminerende wetgeving elders terwijl de zanger zelf niet vies is van discriminerende uitspraken in eigen land. De splinter in andermans oog is altijd groter dan de balk in eigen ogen, nietwaar?

Terug naar het leger, dat elk serieus land moet koesteren. Nederland niet uitgezonderd – al waren de laatste missies van het Nederlandse leger onvoldoende effectief en gedragen.

Dubieus

Een deel van ons leger is gestationeerd aan de Turks-Syrische grens, om Turkije te beschermen tegen Syrische beschietingen. De dreiging tegen Turkije zou zo ernstig zijn dat onze jongens en meisjes op Patriot-missie zijn gestuurd om de Turkse bevolking te beschermen en bij te dragen aan deëscalatie van de crisis langs de zuidoostelijke grenzen.

Los van het dubieuze karakter van deze missie, is de causaliteit in deze redenering glashelder: Syrië bedreigt Turkije waardoor de Turkije bescherming moet krijgen.

Maar de geluidsopnames die vorige week opdoken, werpen een ander licht op deze politieke waarheid. Daaruit blijkt dat het Turkije is dat Syrië bedreigt door er een aanval te willen initiëren en vervolgens anderen te beschuldigen.

Marionetten

De vraag dringt zich op of Nederland beseft wat de gevolgen kunnen zijn van dergelijke verwerpelijke oorlogshandelingen. Stel dat Syrië deze strategie doorheeft en terugschiet op Turkije, dan kan het Turkije zich beroepen op NAVO-artikel 5: ‘Een aanval op een is een aanval op allen’. Om vervolgens de hele bondgenootschap mee te sleuren in Erdogans oorlogzucht en agressieve buitenlandse politiek.

Onze jongens en meisjes mogen geen marionetten worden in de handen van Erdogan & co, die de regionale stabiliteit in de waagschaal stelt. Een politiek die dit niet erkent, draagt bij aan de afbrokkeling van de toch al geringe maatschappelijke steun voor het leger. En dat moet niemand willen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.