Afshin Ellian Afshin Ellian

Het Westen moet zich niet bemoeien met burgeroorlog in Irak

Door Afshin Ellian - 12 juni 2014

De succesvolle snelle opmars van de ISIS-terroristen wekt verbazing bij Westerse politici, maar die verbazing is niet terecht. Irak is nog altijd een erg instabiel land. Waarom moet het Westen vooral niet ingrijpen?

ISIS-terroristen weten de oorlog vooralsnog te winnen dankzij het Iraakse leger, dat eigenlijk geen naam mag hebben. De militairen hebben niet gevochten. En waarom zouden ze ook: hun land bestaat niet. De Koerden wonen in Koerdistan en niet in Irak.

De soennieten streven ernaar om, onder de noemer van de jihadistische islam, heer en meester te zijn over de meerderheid in het land. Een dwaas idee.

Medelijden

Moeten we medelijden hebben met de Irakezen? Amerika heeft Irak bevrijd van het juk van Saddam Hussein, waarna de Irakezen elkaar begonnen uit te moorden. Tegelijkertijd wilden alle inwoners van het Arabische land dat de Verenigde Staten en andere westerse landen Irak zo spoedig mogelijk verlaten.

De Irakezen geloofden dat ze zonder Amerika vrede konden bereiken. En nu vragen zij al wekenlang om militaire hulp van het Pentagon, op grond van het veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten. Amerika besloot niets te doen en dat is, gelet op de voorgeschiedenis, niet onbegrijpelijk.

In de komende dagen zal Amerika enige hulp bieden aan de Irakezen. Maar de Irakezen zelf zijn verantwoordelijk voor de vrede in hun land. Ze moeten zelf vechten tegen de nietsontziende terroristen.

Spel

Ooit vertelde een Iraakse topdiplomaat mij dat het Iraanse bewind wapens levert aan alle partijen in Irak, dus zowel aan soennitische als aan sjiitische milities. Iran wilde Amerika op deze manier dwingen om Irak te verlaten.

Er zijn al berichten dat de leider van Quds-divisie – de buitenlandse arm van de Revolutionaire Garde – in Irak verblijft. Qasem Soleimani, ‘de generaal zonder schaduw’, is met zijn internationale leger van terroristen in het Midden-Oosten een fenomeen.

De CIA heeft al openlijk de oorlog verklaard aan Soleimani. De generaal is een invloedrijk figuur binnen sommige Iraakse Koerdische bewegingen, maar ook binnen verschillende militante sjiitische groepen, binnen de Palestijnse terreurgroepen in Gaza, binnen de Taliban-beweging, en binnen Hezeb-e Islami van Hekmatyar in Afghanistan.

Blij

Waarom is Khamenei blij met de toestand in Irak? ISIS versterkt onbewust de positie van het Iraanse bewind. Amerika en de NAVO zullen geen militairen stationeren in Irak. Bagdad heeft dus de hulp van Iran nodig.

Iran kan een totale oorlog ontketenen tegen de terreurbeweging. De Quds-divisie van de Revolutionaire Garde zal met behulp van Iraakse sjiitische milities en hun eigen internationale troepen de ISIS verdrijven. En dat gaat gebeuren: zij zijn al actief in Irak.

ISIS zal door de aanhangers van de Iraanse leider Khamenei worden verpletterd. Hij wil zijn eigen pax islamica vestigen in Irak en Syrië en daarmee de onbetwistbare leider van islamitische ummah in het Midden-Oosten zijn.

Er zullen duizenden mensen om het leven komen. Aan het eind van dit conflict zal Khamenei ook de machtigste man van Irak zijn. Iran is nu al betrokken bij twee burgeroorlogen in het Midden-Oosten. Dit zal op den duur de veiligheid van Iran zelf in gevaar brengen.

Burgeroorlog

Als de ISIS daadwerkelijk Bagdad kan bereiken, zal daar een bloedige burgeroorlog uitbreken, die alle Irakezen doet verlangen naar Amerikaanse soldaten. Amerika en het Westen moeten zich niet bemoeien met de burgeroorlog in Irak.

Blijf in je kazerne, doe niks. Want de Iraniërs zullen net als in Syrië de Iraakse burgeroorlog coördineren.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.