Afshin Ellian Afshin Ellian

Samen met Iran tegen ISIS? Naïef, maar ook gevaarlijk

Door Afshin Ellian - 15 juni 2014

De sjiitische leiders van Iran zijn geen haar beter dan de soennitische terreurbeweging ISIS. Het zou van politieke onkunde getuigen als het Westen samen met Iran ten strijde trekt tegen de terroristen.

Horror heerst in de veroverde gebieden. De doodseskaders van de islamitische terreurbeweging ISIS zijn grondig te werk gegaan. Ze executeerden weerloze krijgsgevangen, inwoners van Mosul en andere gebieden in Irak.

En dan te bedenken dat daar ook jihadisten met een Nederlands, Brits of Belgisch paspoort meedoen aan oorlogsmisdaden. Zij vechten in naam van de islam en met de vlag van de islam.

Terreur

Het aanjagen van vrees komt ook voor in de Koran: ‘Wij zullen de harten van hen die ongelovig zijn schrik aanjagen.” (3:151). Het woord al-ru’b betekent vrees, en in een bepaalde combinatie vrees-aanjagen (terreur), wat weer in sommige gevallen een symbolische goddelijke betekenis kan hebben.

Maar Mohammeds daden waren niet metaforisch. Door zijn daden krijgt dit begrip ook een concrete betekenis. Volgens Jabir bin Abdullah in een hadith – wat in alle standaardwerken ter verduidelijking van de verzen 3:151 wordt gebruikt – zou de profeet hebben gezegd dat Allah hem in tegenstelling tot zijn voorgangers vijf zaken toevertrouwde.

De eerste die in de hadith werd genoemd, heet: nusrat bel ru’b, ofwel overwinning bij vrees of het aanjagen van vrees. Dat is Latijn voor terreur. Deze belangrijke hadith wordt door sjiitische en soennitische leiders vaak geciteerd tijdens de oorlog.

Geest

ISIS handelde in de geest van profeet Mohammed. Wanneer je de vijand vrees moet aanjagen, moet je hem doden. Dat overkwam de joodse Qurayza-stam, die werd belegerd. Ook de aardige Ali van de sjiieten was intensief betrokken bij deze kwestie. De joden vochten niet en gaven zich over aan Mohammed.

Moesten deze joden van Medina, die wellicht aan het gezag van Mohammed twijfelden, worden vermoord? De joden van Medina hadden, samen met christenen en anderen, Mohammed toch asiel verleend? Het was een precaire zaak.

Een Sa’d mocht het vonnis vellen: ‘Dan is mijn vonnis dat de mannen gedood worden, de eigendommen verdeeld worden en de kinderen en vrouwen als krijgsgevangenen worden beschouwd.’

Daarop was de reactie van de profeet: ‘Je hebt het oordeel van Allah, van boven de zeven hemelen geveld.’ Tussen zes- en zevenduizend joden werden onthoofd en in een massagraf begraven.

Bij de verdeling van de joodse vrouwen nam Mohammed Raihana als slavin. Zo kreeg de profeet een seksslavin wier familie in een massagraf was terechtgekomen. Sindsdien begrepen de joden: waar de vrienden van Mohammed komen, moeten wij ons gedeisd houden.

Opmars

De tactiek van de overwinning met behulp van vrees werd ook toegepast bij de verovering van Perzië en andere gebieden. Al eeuwen vraagt menigeen zich af hoe de vrienden van Mohammed in staat waren om in korte tijd een belangrijk deel van de wereld te veroveren.

De opmars van ISIS is een helder voorbeeld dat aantoont hoe een jihadgroep gebruikmaakt van de zwakte van andere landen om met behulp van vrees overwinningen te boeken.

Op dezelfde manier trokken de Taliban in de jaren negentig van de vorige eeuw de Afghaanse steden en dorpen binnen.

Executie

De oorlogsmisdaden van ISIS leiden tot verontwaardiging in de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat is verbazingwekkend. In 1988 beval de Iraanse leider Khomeini de executie van duizenden politieke gevangen. De processen duurden een paar minuten.

Gedurende een korte tijd, in de zomer van dat jaar, liet Khomeini duizenden politieke gevangen executeren op beschuldiging van kufr – het ongeloof. Daarna werden ze in massagraven begraven.

Onkunde

Ook in 2009, tijdens de kortstondige opstand, hebben we gezien hoe het bewind optrad tegen de weerloze demonstranten: met executies, martelingen en verkrachtingen.

Het Iraanse bewind heeft zijn heerschappij te danken aan de overwinning met behulp van terreur. De sjiitische leiders van Iran zijn geen haar beter dan de soennitische ISIS.  Het zou van politieke onkunde en naïviteit getuigen wanneer het Westen samen met het islamitische Iran ten strijde trekt tegen de ISIS. Ook strategisch gezien is het een gevaarlijke zet wanneer het Westen samen met de Iraanse ayatollahs ISIS gaat bestrijden.

Volksmilitie

Volgens de Britse krant The Guardian zijn ruim tweeduizend leden van de Revolutionaire Garde actief in Irak. De corrupte Iraakse premier Nouri al-Maliki wil de Iraakse strijdkrachten met behulp van Iran reorganiseren. Ze zijn nu al bezig om naar het model van Iran een volksmilitie (Basij) te vormen.

Moet het Westen de vorming van de volgende islamitische terreurstaat in Irak naar het model van Hezbollah en Iran steunen? Ieder weldenkend mens weet dat we het niet moeten bevorderen.

Afgelopen

Op dit moment zijn twee overheden (Syrië en Irak) en een semioverheid (Hezbollah) vazalstaten van Khamenei. Deze situatie is het recept voor nieuwe conflicten en ellende. De doodseskaders van ISIS laten ons zien hoe gevaarlijk radicale moslims zijn.

Over een aantal dagen of weken is het afgelopen met ISIS. Ze zullen door de troepen van Iran en de Iraakse fundamentalisten worden afgeslacht. Het Westen moet intussen geen enkele steun bieden aan Bagdad, en zeker niet aan Iran.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.