Onbegrijpelijk dat Westen ogen sluit voor christenvervolging

29 juli 2014

In Mosul kregen christenen de keuze: bekering tot de islam, het betalen van extra belasting, of de dood. Trouw aan hun principes sloegen ze op de vlucht. Massaal. Waar is nu het Westen, dat zich zo betrokken toont bij andere getroffen groepen?

Het conflict in Gaza houdt de Arabische wereld bezig. Waarom houden de Golfstaten zich stil, zo luidt de vraag op internetfora en tv-zenders. Waarom laten vrome sjeiks die de belangen van de islamitische natie zeggen te behartigen hun geloofsgenoten in Gaza vallen?

Er zijn twee antwoorden. Het eerste is dat niemand minder dan de Saudische grootmoefti – bekend van zijn herhaaldelijke oproepen tot vernietiging van kerken op het Arabische schiereiland – moslims begin dit jaar verbood tegen Israël te vechten.

Ketters

Niet zozeer uit liefde voor dit land, maar omdat moslims ‘sjiitische ketters’ zoals Hezbollah en Iran niet mogen helpen. En aangezien deze ketters Israël het vaakst verbaal en actief bedreigen, verkiest de hoogste islamitische geestelijke de ‘Joodse zaak’ boven de ‘Sjiitische zaak’.

Maar is de huidige strijd van het soennitische Hamas tegen Israël dan wel toegestaan volgens de grootmoefti? Het antwoord hierop is de tweede reden waarom de Golfstaten zich stilhouden inzake Gaza.

Naast het feit dat Hamas in het verleden veel steun kreeg van Hezbollah en Iran, is het bericht van de Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post van belang: ‘Attack on Gaza by Saudi Royal Appointment‘.

Fatale slag

Het Saudische koningshuis zou zijn zegen hebben gegeven aan de Israëlische aanvallen op Gaza om Hamas een fatale slag toe te brengen.

Volgens Amos Gilad, de secretaris-generaal van het Israëlische ministerie van Defensie, is de huidige veiligheidssamenwerking met de Golfstaten uniek. ‘Dit is de beste periode van veiligheids- en diplomatieke samenwerking met de Arabieren,’ aldus Gilad volgens The Huffington Post.

Zouden de Turken, Marokkanen en andere migrantengroepen – solidair met het Palestijnse volk – die de straten van verschillende Europese hoofdsteden opgingen, de woorden van Gilad ook hebben gelezen?

Amsterdam

En is de logische conclusie dan niet dat zij niet in Amsterdam, Brussel en Parijs moeten protesteren maar in Riyad, Abu Dhabi, Doha, Kuwait City en Manama? Waarschijnlijk hebben ze geen zin om van de daken te schreeuwen dat het belangrijkste soennitische land de belangrijkste vijand van de islam steunt om soennieten elders te vermoorden.

Overigens zou de hele wereld moeten demonstreren in Riyad, Abu Dhabi, Doha, Kuwait City en Manama, waar met oliedollars dood en verderf wordt gezaaid.

Subtiel

En nee, beste NOS en andere media die de propaganda van de oliesjeiks subtiel integreren in hun analyses. De bedragen die in terrorisme worden geïnvesteerd, komen niet van gewone rijke particulieren.

In landen waar de olie-industrie in handen is van staatsbedrijven die door de broers, ooms en neven van de koning worden bestuurd, zijn financieringsstromen van terrorisme een zaak van de hoogste politieke rangen. Het lagere kader is niet bevoegd om honderden miljoenen te schenken aan Al-Qa’ida, Jabhat Al-Nusra, Mohammeds leger en ISIS, om te plunderen, te moorden en te zuiveren.

Religieuze plicht

Kijk naar wat ISIS in Irak aanricht. Afgelopen zondag, gedurende het Suikerfeest, riep de terreurorganisatie vanuit de moskeeën gezinnen op om hun dochters aan te melden bij het ISIS-kantoor voor de ‘seksjihad’. Wie dat nalaat, zal worden vervolgd wegens verwaarlozing van de religieuze plicht van de jihad.

Overdenk ook de wijze waarop de ene na de andere Iraakse stad in handen van ISIS valt. Hoe coördineren ze hun professionele aanvallen op vrouwen, christenen, sjiieten en wetenschappers?

Sommigen denken dat deze beulen banale instincten volgen die hen automatisch naar menselijk bloed leiden. Maar dat is te simpel. De verschillende ISIS-commando’s hebben onderling uitstekend contact en beschikken over communicatieapparatuur die hen helpt hun moordtochten te arrangeren.

Trots

Weet u nog hoe trots toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD), met instemming van coalitiepartner CDA, aan de Kamer meldde dat Nederland moderne communicatieapparatuur schonk aan de zogenaamde ‘gematigde Syrische rebellen’?

Waar is die apparatuur nu? En worden daarmee niet de ergste misdaden in het Midden-Oosten in honderd jaar gefaciliteerd?

Brand

Neem de christenen. Binnen een maand is Mosul, de tweede stad van Irak, ontdaan van een gemeenschap die er al tweeduizend jaar woont. Alles moesten ze achterlaten, terwijl ze de bloedhete woestijn werden ingedreven en te voet de dood moesten ontvluchten.

Ook hun auto’s mochten niet mee. Christelijke bezittingen werden geconfisqueerd en voorzien van de Arabische letter ‘N’ (van Nasrani, Arabisch voor christen). ISIS heeft de meeste kerken en kloosters in brand gestoken, inclusief eeuwenoude relikwieën.

Zwaard

Eén kerk werd een moskee, een andere een dierenstal. Dit gebeurde nadat de kalief een decreet verspreidde, ingezien door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, waarin christenen drie opties kregen: bekering tot de islam, betaling van djizja (een vorm van belasting), of het zwaard ondergaan.

Mensen met principes weigeren de godsdienst van de vrede te verruilen voor de ideologie van oorlog en dus vluchtten ze. Hun islamitische buren en vrienden, waarmee zij al jaren in harmonie leefden, stonden te juichen.

De landen van de islam komen eindelijk toe aan moslims. Voor anderen is geen plaats. ‘Jullie priesters en vrienden in het Westen willen jullie vast verzorgen,’ werd geroepen.

Held

Mosul kende slechts één held, een islamitische hoogleraar die de gedwongen exodus van christenen kritiseerde. De moed van professor Asali kostte hem zijn leven.

De geschiedenis heeft vele gruwelijkheden gekend in tijden waarin massamedia en internet nog niet bestonden en je niet kon weten wat er zoal gebeurde. Nu de wereld een global village is en wij meer mogelijkheden hebben om ons te informeren, verkiezen wij selectieve heldendom.

We voelen grote betrokkenheid bij Russische homoseksuelen, Chinese onderdrukten, Palestijnse slachtoffers en zelfs bij Johannes de bultrug, maar onze betrokkenheid houdt op bij vervolgde christenen.

Geweten

Welke betekenis hebben concepten als mensenrechten en godsdienstvrijheid als velen daarvan worden uitgezonderd en zelfs ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken niet eens de moeite neemt om de exodus van Iraakse christenen te veroordelen?

Sommigen zijn, van uw en mijn geld, solidair met de wereld zoals ze die het liefste zien. En dat is een wereld waarin christenen een lastig ding zijn. Hoe het geweten van sommigen functioneert, is mij een raadsel.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.