Carla Joosten

Onderzoek Malmström toont het failliet van immigratie in Europa

Door Carla Joosten - 12 juli 2014

Met het onderzoek van eurocommissaris Malmström naar vooroordelen over immigratie doet ze precies wat ze burgers en politici verwijt: vooringenomenheid. Het toont het failliet aan van immigratie in Europa.

De Europese Commissie wil nu ook het denken van de burgers in de landen van de Europese Unie beïnvloeden. Die burgers hebben volgens de Commissie een volstrekt verkeerd beeld van immigranten.

Die dragen volgens de Commissie wel degelijk bij aan de samenleving.

Eigenbelang

Wie het tegendeel denkt, is niet goed geïnformeerd en is een ‘xenofoob, populist, nationalist en een racist’, vindt Europees Commissaris Cecilia Malmström (Interne Zaken).

Zij vindt dat de Europese Unie meer immigranten uit derde wereld landen moet binnenlaten. Niet alleen uit humanitair oogpunt maar ook uit welbegrepen eigenbelang: de bevolking van de Unie krimpt dermate dat er straks te weinig arbeidskrachten zijn om de welvaartsstaat overeind te houden.

Bovendien wordt de Unie zo klein dat ze er straks niet meer toe zou doen in de wereld.

Stereotypen

Maar Malmström loopt al jaren tegen een muur op van weigerachtige ministers die zelfs amper Syrische vluchtelingen willen opnemen. Om de ban te doorbreken heeft ze acht ‘stereotypen’ laten ontkrachten door het Migration Policy Center in Florence.

Zo klopt het niet dat ‘migranten onze banen stelen’ maar levert immigratie juist werkgelegenheid op. Ook de stelling ‘dat we geen laagopgeleide immigranten nodig hebben’ zou niet deugen.

Malmström kwam bij de presentatie van het rapport met een voorbeeld om deze laatste stelling te ontkrachten. Ze wees er op dat 90 procent van de werknemers in de Italiaanse zuivelindustrie Indiërs zijn. ‘Zij melken de Italiaanse koeien omdat de Italianen het zelf niet willen doen.’

Met andere woorden: er zijn wel Italianen die dit werk zouden kunnen doen, maar ze willen het niet.

Failliet

Dat we dankzij immigranten uit India van de heerlijke Parmezaanse kaas kunnen genieten, toont eerder het failliet aan van immigratie in Europa – laat anderen het werk maar doen waar we ons zelf te goed voor voelen – dan dat het stereotypen de wereld uit helpt. Kennelijk is het funderen van de noodzaak van immigratie nog niet zo eenvoudig.

Malmström lijkt te doen wat ze de burgers en de politici verwijt: vooringenomenheid. Immigratie is goed en dat zullen we wel eens even bewijzen.

Berekening

Maar het belangrijkste bezwaar van Malmströms exercitie is het ontbreken van een berekening van het echte kosten-baten-saldo van de komst van niet-westerse immigranten naar de Unie. Elsevier berekende in 2009 het ‘verzorgingsstaattekort’ en kwam uit op 216,4 miljard euro.

Het is maar goed dat Cecilia Malmström binnenkort uit haar lijden wordt verlost. Ze mag weliswaar de Zweedse eurocommissaris blijven, maar zoals gebruikelijk in Brussel met een andere portefeuille.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.