Jelte Wiersma

De stofzuigers van Frans Timmermans leiden tot irritatie

Door Jelte Wiersma - 03 september 2014

Minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) zei dinsdag tijdens Elseviers H.J. Schoo-lezing dat niemand toch zit te wachten op zinloze regels uit Brussel voor het vermogen van stofzuigers. Inderdaad, die regels zijn waanzinnig. Maar waarom stemde de PvdA dan voor?

Eerst werd de gloeilamp in etappes verboden, per september moeten ook krachtige stofzuigers eraan geloven. Dit leidt tot niets, behalve irritatie.

Richtlijn

In 2005 is een richtlijn aangenomen door het Europees Parlement en later door nationale regeringen die ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales met 12 procent daalt.

De richtlijn is opgesteld door de Europese Commissie op verzoek van de lidstaten, vooral Duitsland. De Commissie heeft een lijst samengesteld met elektronica die 40 procent van de stroom gebruikt. Naast de gloeilamp en de stofzuiger gaat het om airconditioners, boormachines en tientallen andere producten.

Schone auto’s

Strenge EU-regels die met het oog op het milieu en de energieonafhankelijkheid zijn ingevoerd, zijn niet per se slecht. De eisen die worden gesteld aan auto-, bus- en vrachtautofabrikanten leiden altijd tot protest van de industrie. Maar door de euronormen maken Europese fabrikanten wel de schoonste auto’s. Burgemeesters van metropolen in Azië en Zuid-Amerika willen alleen die voertuigen. DAF vaart er wel bij.

Maar de eisen aan stofzuigerfabrikanten leiden niet tot het beoogde doel: minder uitstoot. Immers: je moet straks langer zuigen. Als de Unie daadwerkelijk iets wil doen, zou ze de uitstoot door de bron moeten limiteren, zoals bij verbrandingsmotoren.

Maar dat gebeurt niet: er wordt juist meer uitgestoten, vooral sinds Duitsland zijn kerncentrales heeft stilgelegd. We staan straks wekelijks uren te stofzuigen en gebruiken daarvoor stroom uit Duitse bruinkoolcentrales. Dat is waanzin en dit had ook de PvdA van Timmermans moeten inzien toen het voor deze motie stemde.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.