Simon Rozendaal

Klimaatrapport is in feite een pleidooi voor kernenergie

Door Simon Rozendaal - 03 november 2014

Het IPCC neemt een steeds dwingender toon aan in zijn klimaatrapporten, en de conclusies zijn discutabel. Het voornemen om de broeikasgassen tot nul te reduceren, opent de deur voor kernenergie.

Er kan geen twijfel over bestaan dat het klimaat opwarmt en dat dit vrijwel geheel door toedoen van de mens komt. Dat staat althans in het zondag verschenen IPCC-rapport. Het roept politici op om de uitstoot van broeikasgassen voor het eind van de eeuw tot nul terug te brengen.

Het betreft het vijfde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, een gezelschap dat zich – op verzoek en onder de vleugels van de Verenigde Naties – sinds 1988 buigt over de vraag hoe ernstig klimaatverandering is en wat ertegen moet worden gedaan.

Al Gore

De deelrapporten waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd, krijgen eveneens veel aandacht. En dan is er ook nog eens de vertaling van de IPCC-rapporten door voormalig vicepresident Al Gore in de vorm van een bestseller en een nog succesvoller film. Al met al een waar publiciteitsoffensief.

De cruciale vraag voor politici, journalisten en de gewone burger is in hoeverre het IPCC en de rapporten die het produceert te vertrouwen zijn. Het gezelschap is een bonte verzameling serieuze wetenschappers, beleidsambtenaren en milieuactivisten dat roept: als jullie niet naar ons luisteren, vergaat de wereld. Maar is dat waar?

Absurd

Klopt het bijvoorbeeld dat het klimaat wereldwijd opwarmt en dat daarover geen twijfel kan bestaan? Sinds 1900 is de aarde bijna één graad Celsius opgewarmd maar dat gaat met horten en stoten. Soms koelde de aarde een periode af, dan weer staat de opwarming even stil.

Dat laatste is nu al een jaar of 18 tot 25 (afhankelijk van de meetmethode) aan de gang – een fenomeen dat de klimaatwetenschappers vooraf niet hadden voorzien.

En is het waar dat er geen twijfel over kan bestaan dat deze opwarming vrijwel geheel door toedoen van de mens ontstaat? Die stelling is absurd. Juist hierover bestaan binnen de wetenschap grote verschillen van mening.

Grillig

Er kan geen twijfel over bestaan dat de mens via het verstoken van fossiele brandstoffen bijdraagt aan opwarming, maar de vraag is hoeveel. Is dat 10, 50 of 90 procent? De officiële klimaatwetenschappers begrijpen – zo geeft het IPCC keer op keer toe in de rapporten – van alle factoren die het klimaat beïnvloeden eigenlijk alleen het versterkte broeikaseffect. Van de zon en haar grillige gedrag bijvoorbeeld weten ze maar heel weinig.

De recente stilstand in de opwarming – terwijl de uitstoot van het broeikasgas CO2 maar aanhoudt – versterkt het gezag van het IPCC ook niet bepaald.

Evangelie

Het is een nuttige intellectuele exercitie wanneer wetenschapsmensen met enige regelmaat op een rij zetten wat ze denken te weten. Wel begint het op dwingelandij te lijken wanneer er elke keer op steeds dwingender toon bij wordt gezegd dat de rest van de wereld moet luisteren.

Overigens is het niet allemaal ouwe koek waarmee dit rapport komt. Niet eerder is de deur voor een terugkeer van kernenergie bijvoorbeeld zo duidelijk opengezet.

De uitstoot van broeikasgassen moet voor het einde van de eeuw terug naar nul en daarvoor ziet het IPCC vier opties: energiebesparing, zon, wind en kernenergie.

Dat wordt interessant de komende tijd. Gaan al die politieke partijen en actiegroepen die IPCC-rapporten altijd als het evangelie beschouwden, nu om in het voordeel van het atoom?

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.