Afshin Ellian Afshin Ellian

Mars voor de vrijheid is niet te stoppen: de revolutie is begonnen

Door Afshin Ellian - 12 januari 2015

Frankrijk is weer het geestelijke hart van Europa. We beleven een revolutie voor het behoud van vrijheid en gelijkheid, en tegen de vijanden van de vrije samenleving.

Er is een revolutie gaande. De eerste Franse, vreedzame revolutie voltrok zich op 11 januari 2015. Alle voorgaande revoluties leidden tot een regimeverandering, maar nu werd gedemonstreerd voor het behoud van de republiek. Een revolutie bedoeld om het regime te handhaven.

Wat een vreemde revolutie! Elke revolutie is een teken van verzet tegen de heersende elite of stroming. Waartegen verzette zich deze eerste vreedzame revolutie in Frankrijk?

Beginselen

De Franse revolutie van de 21ste eeuw verzet zich tegen de islamitische terreur die de beginselen waarop de republiek is gevestigd, minacht en verkracht: Liberté, égalité, fraternité.

Het zijn woorden die ooit aan heel Europa vorm hebben gegeven. Al eerder bestudeerde Parijs hoe de waarden van de republiek konden worden beschermd.

In opdracht van oud-president Jacques Chirac onderzocht de Commissie Stasi, vernoemd naar haar voorzitter Bernard Stasi, het effect van multiculturele samenleving op de waarden van de republiek in het onderwijs.

Solidariteit

De commissie kwam in 2003 tot de conclusie dat twee waarden van de republiek in het geding waren: gelijkheid en solidariteit (broederschap). Daarom achtte de commissie dat in Frankrijk een wettelijk verbod moest komen op het dragen van ‘opzichtige politieke en godsdienstige tekens en kleding op scholen’.

Het ging hier om het laïcisme, waarbij de scheiding tussen staat en religie wordt geregeld. Daarom stelde de commissie een verbod voor op het dragen van alle opzichtige symbolen, zoals een hoofddoek, keppeltje, kruis of andere ideologische symbolen in openbare scholen.

Daarmee hoopte de Commissie de eenheid van de republiek te behoeden voor schadelijke conflicten. Dit verbod werd moeiteloos ingevoerd.

Getroffen

Naar aanleiding van de terreuraanslagen op het satirische blad Charlie Hebdo en de gijzeling en aanslag op een joodse supermarkt werd geen commissie opgericht. Het lichaam van de republiek, de Franse burgers (het Franse volk) klommen op het politieke podium.

Ditmaal is de republiek op een genadeloze wijze in haar hart getroffen. Afgelopen zondag gingen daarom ruim 1,5 miljoen demonstranten in Parijs de straat op om mee te lopen in de ‘mars voor de republiek’.

De Place de la République werd het hart van Europa. Europa demonstreerde mee. Het bronzen standbeeld van Marianne werd omhelsd door de vlaggen van vele naties. Er waren 44 wereldleiders en 12 leiders van internationale organisaties aanwezig. Nooit eerder in de geschiedenis zijn politieke leiders bijeengekomen om voor de vrijheid van meningsuiting op te komen.

Gevangenis

Natuurlijk was ook de Turkse premier erbij, in wiens land een grote gevangenis voor journalisten staat. De Turkse burgers kunnen in de toekomst op een krachtige wijze hun regering aanspreken inzake de vrijheid van meningsuiting.

Ook waren alle Europese leiders en een delegatie uit de Russische Federatie aanwezig. Het beginsel van vrijheid is door de islamitische terroristen onder vuur genomen. Nu waren miljoenen vrijheidlievende burgers solidair met Frankrijk en met elkaar.

De mars voor vrijheid in Parijs vertolkt de wil van alle Europese volkeren: een krachtig nee tegen het islamitische terrorisme en een krachtig ja tegen de vrijheid.

Ondubbelzinnig

De revolutie is begonnen. Een revolutie voor het behoud van vrijheid, gelijkheid en tegen de vijanden van de vrije samenleving.

De mars is pas begonnen. De Europese volkeren vragen ondubbelzinnig om de hervorming van twee kwesties die zouden moeten resulteren in het behoud en bescherming van westerse samenlevingen zouden.

In de eerste plaats willen ze de uitbreiding en bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

Nationaal en internationaal moeten de Europese staten de vrijheid van meningsuiting beter beschermen. Onzinnige termen als islamofobie of polarisatie mogen nooit meer als beperkende grond worden gezien voor politieke en maatschappelijke debatten.

Handen af

Handen af van onze vrijheid geldt ook voor de rechterlijke macht en werkgeversorganisaties. Zij mogen geen handel drijven met het vrijheidsbeginsel.

In de tweede plaats willen de Europese volkeren dat de vijanden van vrijheid hun vrijheid wordt ontnomen. Het is tijd dat er een eind komt aan het postmoderne geklets: er is geen ruimte voor de vijand in onze dorpen en steden.

De islamitische terroristen, hun geldschieters, en alle anderen die daarbij betrokken zijn, horen in een vrije samenleving niet vrij rond te lopen. Er bestaat geen enkele vorm van medelijden, verzachtende omstandigheid of begrip voor de islamisten en hun moordenaars. Zij horen in Europa niet thuis.

Weerslag

De politieke en intellectuele elite zou ervoor moeten zorgen dat deze revolutie op democratische wijze haar weerslag krijgt in de wetgeving. Als deze vreedzame en democratische revolutie mislukt, zal dat alleen maar tot verdere aantasting van de grondbeginselen van een vrije samenleving leiden. Daarna verschijnen de duistere krachten.

Ik wil u niet bang maken, maar juist nu is de tijd om de vrije samenleving te beschermen tegen haar vijanden. Deze zware verantwoordelijkheid rust op de schouders van politici en intellectuelen. Chaos, tweedracht en gewelddadige conflicten moeten worden voorkomen.

Twaalf vermoorde satirici hebben meer veroorzaakt in Europa dan duizenden vermoorde burgers. Hopelijk is deze revolutie niet de laatste satire geweest.

Frankrijk is weer het geestelijke hart van Europa. De mars voor vrijheid is niet te stoppen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.