Ruben Brekelmans

Amerikaanse agenten moeten werken aan sociale vaardigheden

Door Ruben Brekelmans - 06 maart 2015

In de Verenigde Staten is sprake van een vertrouwenscrisis tussen burgers en politie. Een door Obama benoemde taskforce moet helpen dit vertrouwen te herstellen. Harvard-studenten schreven een advies aan deze taskforce over ‘de politie in de 21ste eeuw’.

Het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in Ferguson en New York bracht eind vorig jaar felle reacties teweeg. Burgers hielden protestmarsen door heel Amerika. #Killthepolice was trending op Twitter. Twee politieagenten in New York werden zelfs uit wraak doodgeschoten.

Veel Amerikanen spreken van een vertrouwenscrisis tussen burgers en politie. Hoe kan dit aangetaste vertrouwen worden hersteld? President Obama benoemde een taskforce om hem persoonlijk te adviseren over ‘de politie in de 21ste eeuw’.

De afgelopen weken kwamen Harvard-studenten bijeen om een adviesrapport op te stellen. De betrokkenheid was verrassend groot. Meer dan 100 studenten, hoogleraren, politieagenten, en leiders uit de lokale gemeenschap namen deel aan deze discussies.

Verwachtingen

Mijn medestudent Daisy werkt als hoofdagent in New York en studeert nu een jaar aan Harvard. Zij vertelt hoe de verwachtingen ten aanzien van de politie sterk zijn veranderd.

Begin jaren negentig was de criminaliteit in New York enorm, met gemiddeld meer dan vijf moorden per dag. Agenten richtten zich volledig op het terugbrengen van criminaliteit door data te verzamelen en mensen aan te houden. In de relatie met de burger was weinig interesse.

Dit beleid was jarenlang een groot succes. Het aantal moorden is nu 80 procent lager dan begin jaren negentig. Nu de kwantiteit op orde is, is het tijd voor kwaliteit. Alleen arresteren en data verzamelen is niet meer genoeg.

Training

Agenten moeten nu duidelijk kunnen uitleggen waarom ze iemand aanhouden. Er wordt verwacht dat ze een situatie kunnen deëscaleren, zonder geweld te gebruiken.

Veel agenten missen deze vaardigheden. In de discussies op Harvard waren studenten en experts het erover eens dat agenten meer training moet krijgen, gericht op communicatie en culturele diversiteit.

Footballcoach

Mijn studiegenoot Eric werkte eveneens als agent in New York, vooral in multiculturele achterstandswijken in Queens en de Bronx: ‘Ik maakte regelmatig mee dat een kind naar mij zwaaide, en vervolgens een tik van de ouders kreeg. Zo’n kind bouwt direct een haat op jegens de politie.’

Eric is het daarom eens met de aanbeveling in het rapport om agenten een aantal dagen per maand in de gemeenschap te laten werken. Zo kunnen agenten lokale rolmodellen en mentors worden: ‘Als kind was ik een fanatieke American football speler. Mijn coach was een agent, en door hem kreeg ik ontzag voor het werk van de politie.’

Openheid

Volgens Eric bestaat er een vertekend beeld van de politie, vaak gebaseerd op televisieseries. Mensen komen ook met de politie in aanraking op de moeilijkste momenten in hun leven. De interacties zijn meestal negatief van aard. Eric vindt dat mensen te makkelijk oordelen over het optreden van de politie.

Meer openheid van de politie kan helpen om de discussie meer feitelijk te voeren. In Amerika zijn nauwelijks landelijke data beschikbaar over politieoptredens en de effecten daarvan. Dit maakt het moeilijk om vast te stellen wat wel en niet werkt.

Nederland

Veel Amerikanen beweren dat je politiemethodes hier vanwege het vrije wapenbezit niet kunt vergelijken met andere landen. Hierdoor moeten Amerikaanse agenten zichzelf heviger beschermen en in veel situaties aggressiever ingrijpen.

Toch lijken de aanbevelingen van Harvard-studenten de politie meer te bewegen in de richting van methodes die we kennen uit Nederland en andere Europese landen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.