Afshin Ellian Afshin Ellian

De Iraanse anti-IS-missie wordt geleid door een rasechte terrorist

Door Afshin Ellian - 13 maart 2015

‘De man in de schaduw’, zo luidt de bijnaam van generaal Soleimani. Israël en Amerika haten de Iraanse leider, de redder van de sjiieten, die straks Mosul moet bevrijden.

Na negen maanden opent Irak de aanval op de Islamitische Staat, een actie die niet is afgestemd met de Verenigde Staten. De Amerikaanse generaals waren verrast door het besluit van Bagdad.

Ze zagen het enigszins aankomen, maar wisten niet of het echt zou gebeuren. Dat is wel verklaarbaar: het besluit over de aanval werd niet alleen in Bagdad, maar ook in Teheran genomen. En Teheran praat daarover niet met Amerikaanse generaals.

Bevrijders

Islamitische Staat heeft Mosul, de tweede stad van Irak, in handen. Voordat de bevrijding van Mosul kan beginnen, moet eerst Tikrit worden bevrijd. Wie zijn de bevrijders?

De Verenigde Staten hebben ruim driehonderd militaire adviseurs in de provincie Anbar, waar ze op de luchtmachtbasis al-Asad Iraakse militairen trainen. Een troepenmacht van dertigduizend Iraakse strijders voert de aanval tegen IS uit.

Volgens generaal Martin E. Dempsey, de chef-staf van de Amerikaanse strijdkrachten, nemen onder anderen drieduizend Iraakse militairen en duizend strijders van de soennitische stammen deel aan het offensief.

Bezorgdheid

Het grootste deel van de troepen wordt gevormd door sjiitische manschappen: dat zijn er ruim twintigduizend. Zij zijn niet getraind door Amerika of andere westerse landen.

De sjiitische milities zijn in het leven geroepen en getraind door de Quds-divisie, de buitenlandse arm van de Revolutionaire Garde van Iran. In het Amerikaanse Congres uitte generaal Dempsey zijn bezorgdheid over deze gewapende macht in Irak.

In de vroege ochtend van 2 maart begon de operatie met de codenaam ‘Mohammad Rasulullah’. Dit is de typische manier waarop de Revolutionaire Garde ook tijdens de Iran-Irakoorlog (1980-1988) operaties plande met een codenaam die verwees naar heiligen of naar een heilige plaats van de islam.

Terreurlijst

Verschillende milities namen deel aan de operatie. Kata’ib Hezbollah, door de media vaak de Hezbollah-brigade van Irak genoemd, is een van die groepen. Deze beweging is in 2003 opgericht en staat op de Amerikaanse lijst van terreurorganisaties.

Ook de Badr-organisatie, opgericht in 1982, in Iran is volop aanwezig. Asaib al-Hag, nog een militiegroepering, wil het feest ook niet missen.

Kata’ib Imam Ali, de jongste groepering, is in 2014 opgericht voor deze operatie. Jaish al-Mahdi, de groep van Muqtada al-Sadr, dateert daarentegen uit de tijd van de strijd tegen Amerika. De eerdergenoemde militie door een commandant van Muqtada al-Sadr opgericht.

Tja, ze missen onze deradicaliseringsprojecten!

Man in de schaduw

Volgens verschillende bronnen zijn er honderden Iraanse officieren actief in de operatie tegen IS. Als trainers, maar ook als adviseurs van verschillende eenheden. Ze vechten mee. De Iraanse officieren coördineren alle milities.

Kort geleden kwam een generaal van de Revolutionaire Garde om het leven tijdens een slag tegen IS. Al deze Iraniërs en de milities staan onder het bevel van een man: de commandant van de Quds-divisie van de Revolutionaire Garde, generaal Qassem Soleimani.

‘De man in de schaduw’ zo luidde de bijnaam van Soleimani. Een geheimzinnige generaal, van wie tot niet lang geleden weinig foto’s openbaar waren. Een aantal jaren geleden werd geopperd dat Soleimani op de dodenlijst van de CIA staat.

Foto’s

Het Iraanse regime was woedend. Sinds de burgeroorlog in Syrië komt de naam van Soleimani vaak in het Iraanse nieuws. Ook het regime zelf verspreidt zijn foto’s. Waarom wordt deze man door Amerika en Israël zo gehaat?

Soleimani is de generaal van het internationale terrorisme. In het Midden-Oosten (Palestina, Syrië, Irak, Libanon, Jemen, et cetera), in Afrika (Sudan, Zuid-Afrika), in Latijn-Amerika en zelfs in Europa zijn personen en groepen die onder het bevel van Soleimani staan.

Zijn mannen en vrouwen verzamelen inlichtingen, kopen apparatuur en wapens, voeren terreuracties, en waar mogelijk vormen ze een militie.

Redder van de sjiieten

Soleimani staat rechtstreeks onder bevel van de Iraanse leider ayatollah Khamenei. Omdat Soleimani wereldwijd wordt gezien als een terrorist, probeert Khamenei hem bij het gewone volk populair te maken door hem neer te zetten als de redder van alle sjiieten.

Terwijl Soleimani ook de soennitische bevriende terreurgroepen – zoals de Islamitische Jihad in Gaza en de Hizebe-Islami van Afghanistan – onder zijn hoede heeft.

Bij de operatie rond Tikrit, die in alle opzichten door Soleimani is bedacht, is hij rechtstreeks betrokken. Ironisch. Soleimani vocht ooit, in de jaren tachtig, als een gewone officier bij de Revolutionaire Garde tegen het Iraakse leger van wijlen Saddam Hussein.

Paradijsbestormers

Nu staat hij op het punt om met zijn milities de geboorteplaats van Saddam Hussein te bezetten.

Ooit zei Khomeini, de aanstichter en de leider van de Iraanse revolutie, dat de bevrijding van Jeruzalem via Karbala moet gaan. Dat gebeurt nu.

Irak is in handen van de Revolutionaire Garde. Damascus is ook nu in handen van het Iraanse regime – nu de rest van Syrië nog. Aan het einde van Syrië ligt de Golanhoogte.

Het zijn de paradijsbestormers die elkaar aan de poorten van Tikrit bevechten. De sjiitische en soennitische milities zijn allemaal onderdeel van het islamitische terrorisme.

Generaal Soleimani en kalief Al-Baghdadi zijn twee kanten van dezelfde medaille: de paradijsbestormers en vijanden van het vrije Westen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.