Afshin Ellian Afshin Ellian

Bezet de kuststrook van Libië, voor onze eigen veiligheid

Door Afshin Ellian - 13 mei 2015

Terecht lijkt de Europese Unie bereid om militaire middelen in te zetten in de strijd tegen mensensmokkelaars op de Middellandse Zee. Maar we moeten geen veerdienst voor vluchtelingen worden.

De problematiek van de volksverhuizers knaagt in Brussel. Ook eurocraten maken zich zorgen om de grote volksverhuizing naar Europa.

Het plan om deze immigranten te verspreiden binnen de Europese Unie, was al mislukt voordat het vaste vorm had. De soevereine EU-lidstaten willen niet worden opgezadeld met nog meer immigranten, terwijl ze allemaal worstelen met het integratievraagstuk en het islamitische terrorisme.

Ook is het de vraag of Europa nog meer ongeschoolde mensen uit ontwikkelingslanden een toekomstperspectief kan bieden. Deze week verscheen het rapport van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over onder meer de arbeidsparticipatie van immigranten.

Grote opgave

Volgens het CBS stonden in Nederland vorig jaar 37.432 Somaliërs geregistreerd. De helft van de Somaliërs zit in de bijstand. Van de eerste generatie van Afghaanse en Iraanse immigranten zit een kwart in de bijstand.

De Volkskrant kwam in een reportage tot de conclusie dat Somaliërs met afstand de grootste probleemgroep van de Nederlandse arbeidsmarkt vormen. Inburgering is vaak al een te grote opgave, aldus de Volkskrant.

Ik vermoed dat ook andere Europese landen kampen met het probleem van werkloosheid onder immigranten. Onder deze omstandigheden is het niet ongerechtvaardigd om te zeggen dat Europa anno 2015 geen economisch perspectief kan bieden aan nieuwe groepen immigranten.

Illegaal

Het scheppen van werkgelegenheid voor bestaande werklozen is al een grote uitdaging voor de Europese samenlevingen. Dat is wat EU-buitenlandchef Federica Mogherini hoort van lidstaten: Europa kan de nieuwe immigrantenstroom niet aan. Dus moet de illegale immigratie of de volksverhuizing via de Middellandse Zee stoppen.

Mogherini ging naar New York om de VN-Veiligheidsraad om hulp te vragen. Ze wil de Middellandse Zee militariseren. ‘The EU seeks UN approval to destroy migrant smugglers boats’: zo werd de actie van de EU samengevat door internationale media.

De EU is van plan om de smokkelaars met militaire middelen te lijf te gaan. Daarom wil de Unie een resolutie van de VN-Veiligheidsraad – het is immers een internationale militaire actie.

Rusland en China

Of de Veiligheidsraad rechtsgrond zal verschaffen, is zeer de vraag. De stemmen van Rusland en China zijn cruciaal. En ook de Libische staat moet instemmen – op papier is er een Libische staat die bij de VN wordt vertegenwoordigd.

Dat hoeft geen groot probleem te zijn. Libië wil in ruil voor hun steun geld en militair materiaal. Gesteld dat de Veiligheidsraad instemt met deze militaire actie, dan rijst de vraag of deze operatie een succesvolle oplossing kan zijn voor het probleem van de grote volksverhuizing.

Veerdienst

Eric Vrijsen, redacteur van Elsevier, betwijfelt of dat plan gaat werken. Zijn eerste en belangrijkste operationele bezwaar luidt: ‘Te verwachten valt dat zij de gammele bootjes met honderden vluchtelingen vlak bij de Europese marineschepen laten kapseizen, zodat die Brusselse humanitaire armada gaat functioneren als een veerdienst naar Lampedusa.’

Vrijsens waarschuwing is buitengewoon belangrijk. Het is inderdaad niet de bedoeling dat de militaire missie in de Middellandse Zee resulteert in een veerdienst voor de mensensmokkelaars.

Desondanks moet de Europese Unie niet afzien van het militariseren van de Middellandse Zee.

Veiligheidsprobleem

Het plan kent een belangrijke leemte: de EU wil de Middellandse Zee vanuit de zee gaan controleren. Dat is heel moeilijk, bijna onmogelijk.

De EU moet daar zijn waar smokkelaars hun boten volladen met mensen uit Afrika en het Midden-Oosten: dus op de kust van Libië. Zodra die kuststrook wordt bewaakt door Europese militairen, zal vanuit deze kant van de Middellandse Zee geen boot meer naar Europa worden gestuurd. We staan voor een immens veiligheidsprobleem.

Terreur

Ik hoor van verschillende internationale bronnen dat er reeds groepen mensensmokkelaars zijn die – al dan niet bewust – werken voor de diverse islamitische terreurgroepen. En ze zouden van plan zijn om een aantal van hun leden deze zomer naar Europa te sturen. Ik kan de ernst en de omvang van dit soort berichten niet beoordelen.

Het is aan de Europese Commissie en de parlementen van de Europese staten om deze vraag te stellen. Als deze berichten juist zijn, mag Europa een beroep doen op zelfverdediging. Want in deze context hebben we het niet meer over gewone volksverhuizers, maar over militante vijanden van Europa die in onze steden een partizanenoorlog willen uitvechten.

Zowel voor het bestrijden van de grote volksverhuizing als voor het bestrijden van het islamitisch terrorisme is de tijdelijke bezetting van de kustlijn van Libië onontkoombaar. Doe het voordat het te laat is.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.