László Marácz

Het wordt tijd voor een Schengen zonder Griekenland en Italië

Door László Marácz - 27 november 2015

De migratiecrisis wordt veroorzaakt doordat een paar lidstaten de grenzen van de Schengenzone weigeren dicht te houden. Het wordt tijd dat de ongehoorzame landen uit de Schengenzone worden gezet.

Deze week gaf premier Mark Rutte (VVD) een interview over de doelstellingen van het aanstaande Nederlands EU-voorzitterschap. Rutte zei dat er een doorbraak te verwachten is op het gebied van de migratiecrisis. Niets wijst er op dat de premier verdere massa-immigratie naar Europa effectief wil bestrijden.

Existentiële crisis

Nederlandse EU-voorzitterschappen hebben in het verleden wisselend succes gehad. Hoewel Europa behoefte zou hebben aan een periode van bezinning en inkeer is premier Rutte van plan om gas te geven.

Rutte belooft Europa een doorbraak op het terrein van de migratiecrisis. Hij wil vooral ‘problemen oplossen en tempo’. Het is hem gegund dat hij optimisme wil blijven uitstralen, maar gedreven pragmatisme in een existentiële crisis zonder een gedegen analyse en strategie kan een averechtse werking hebben.

Schengen

De migratiecrisis is veroorzaakt doordat de Europese Unie (EU) en Europese lidstaten zich niet aan haar eigen verdragen houden. Het Schengenverdrag schrijft voor dat de buitengrenzen bewaakt moet worden. Griekenland en Italië die het Schengenverdrag mede hebben ondertekend, weigeren al jaren om dat te doen.

Het ligt voor de hand om deze twee landen aan hun handtekening te houden. Doen ze dat niet dan is er slechts een passende sanctie: het Schengen-verdrag met deze landen opzeggen en zo snel mogelijk een effectieve grensbewaking opzetten in de eerstvolgende Schengenlijn, dat wil zeggen Hongarije, Slovenië en Oostenrijk.

Eigen verantwoordelijkheid

Het is niet verstandig om Italiaanse en Griekse nalatigheid af te kopen in Ankara. Het uit de lucht schieten van het Russische vliegtuig deze week door Turkse F-16’s laat zien dat het land een onbetrouwbare partner is.

Europa kan de bewaking van haar buitengrenzen niet uitbesteden aan het islamistische regime in Ankara maar zal daar zelf verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

De tweede oorzaak van de migratiecrisis is het buiten werking plaatsen van de internationale rechtsorde als het gaat om vluchtelingenverdragen. Bondskanselier Angela Merkel en een kleine kring van ingewijden hebben Europa op 5 september voor voldongen feiten geplaatst en Europa meegetrokken in een migratie-avontuur met een open einde. Elke dag wordt duidelijker dat het toestaan van ongecontroleerde circulaire mobiliteit tussen Europa en het Midden-Oosten serieuze gevaren in zich herbergt voor het gewone leven in Europa.

Mini-Schengen

Nederland moet zich er als EU-voorzitter voor inzetten dat de internationale rechtsorde hersteld wordt en dat illegale migratie niet de norm wordt. Dit ondermijnt onze rechtsstaat. Rutte zal Berlijn hier op moeten aanspreken en afstand moeten nemen van een mini-Schengen dat in wezen de oprichting is van een Groot-Duitse ruimte.

Het kamp van de landen die van het opendeurenbeleid van Merkel af willen, is groter geworden. De V4-landen zijn vanaf het begin kritisch geweest over het gedogen van illegale migratie en zullen zich nu ook juridisch gaan verzetten tegen het EU-beleid. Belangrijk is dat grote Europese landen ook van positie zijn gewisseld.

Spooksteden

Naast de Britse regering onder leiding van premier David Cameron heeft ook de Franse regering bij monde van de Franse premier Manuel Valls zich uitgesproken om illegale migratie te stoppen. De Franse politieke leiding is er achter gekomen dat het transnationale netwerk van islamisten over de hele keten van Raqqa tot aan Parijs moet worden bestreden.

Desondanks wil premier Rutte ‘business as usual’ maar dat is vooralsnog niet aan de orde. Eerst moet voorkomen worden dat West-Europese steden vlammende hellezeeën à la Parijs of spooksteden à la Brussel worden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.