Afshin Ellian Afshin Ellian

Voor beëindigen Syrische oorlog is moed nodig in het Westen

Door Afshin Ellian - 30 december 2015

Er bestaat een reële kans op een nieuwe internationale ordening waarin geen ruimte is voor islamisme, jihadisme en salafisme. Maar daarvoor zijn moedige leiders nodig.

Uit de vernietigende kracht van oorlogen komen nieuwe ordes voort. Iedereen vraagt zich af welke nieuwe ordes de Syrische oorlog teweeg zal brengen.

De burgeroorlog in Syrië kan niet worden beëindigd zonder grondtroepen. Westerse landen, de Russische Federatie en China hebben een gezamenlijk belang: het vernietigen van het islamitische terrorisme.

Daarom moeten ze juist nu de krachten bundelen. De wanorde in de internationale betrekkingen verhevigde door de gevaarlijke en zinloze confrontatie tussen Rusland en het Westen. De economische oorlog tussen Rusland en het Westen is een voorbeeld van een destructief en irrationeel beleid.

Confrontatiepolitiek

Het einde van de confrontatie tussen Rusland en het Westen zal leiden tot herstel van internationale orde. Ongetwijfeld hoort daarbij de markering van belangen en – wellicht – nieuwe grenzen.

De burgeroorlog in Syrië biedt de gelegenheid om zonder gezichtsverlies een einde te maken aan de oost-west-confrontatiepolitiek. Voor het beëindigen van de Syrische burgeroorlog zijn meer dan tweehonderdduizend soldaten nodig, en een politiek plan.

Het voortbestaan van het regime van president Bashar al-Assad is voor de Russische president Vladimir Poetin niet heilig. Dat schept noodzakelijke ruimte voor een nieuw kader waarin militaire, politieke en juridische dimensies kunnen worden uitgewerkt.

Invasiemacht

Het militaire aspect van deze oorlog zou gestalte kunnen krijgen in een samenwerkingsverband tussen de Russische Federatie en de NAVO. Zij zullen samen een invasiemacht moeten vormen  – voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zouden Russische en westerse militairen strijden voor een gemeenschappelijk doel. Ook China kan daarbij worden betrokken.

De strijders uit Iran en Libanon moeten Syrië juist verlaten, zij zijn immers onderdeel van het probleem. Daarmee wordt de strijd gedeïslamiseerd. Saudi-Arabië, Qatar en andere Golfstaten mogen – op straffe van sancties – geen middelen beschikbaar stellen aan vechtende partijen in Syrië.

Ontwapening

Alle Syrië-strijders, behalve het leger van de Syrische regering, moeten zich overgeven aan de invasiemacht. Doen ze dat niet, dan worden ze als vijand uitgeschakeld. Deze totale ontwapening van de bevolking is een cruciale voorwaarde voor het eindigen van deze oorlog.

In dit scenario neemt president Assad, nadat alle strijders zijn ontwapend, afstand van de macht. Hij, zijn gezin en zijn generaals mogen zonder belemmering naar Rusland of Iran verhuizen. Bij een resolutie van de VN-Veiligheidsraad zou deze personen immuniteit kunnen worden verleend.

Een overgangsregering bestaande uit Syrische militairen en de oppositie moet voor enkele jaren de wederopbouw van Syrië in gang zetten. In deze periode dus geen verkiezingen, maar wederopbouw.

Terugtrekking

In deze overgangsperiode organiseert de internationale troepenmacht de algemene veiligheid en de opbouw van het nationale leger en de politie.

De juridische dimensie moet vorm krijgen in de VN-Veiligheidsraad. Dat besluit is bindend voor alle volkeren. De belangrijkste preconditie voor internationale samenwerking inzake Syrië behelst de opheffing van alle westerse sanctie tegen de Russische Federatie. Anders is dit scenario niet mogelijk.

Het Iraanse regime zou zich moeten neerleggen bij dit scenario en moeten overgaan tot totale terugtrekking van de door Iran geleide troepen in Syrië. Ayatollahs hebben geen keuze wanneer Rusland een onderdeel van de internationale coalitie wordt.

Coalitie

De alevieten zijn heel anders dan de Iraanse sjiieten. Het beeld dat de wereld een sjiitisch regime aan de macht wil houden in Syrië, draagt niet bij aan de vrede daar of elders. Hetzelfde geldt voor Turkije, Saudi-Arabië en andere landen.

Wanneer zo’n coalitie met Rusland tot stand komt, kan het islamitische terrorisme effectief worden bestreden. Dezelfde coalitie kan immers in Afghanistan of Noord-Afrika optreden – het islamitische terrorisme eindigt niet in Syrië.

Voortouw

Er zijn meer landen die op een bepaalde manier betrekkingen hebben met het islamitische terrorisme. Ook zij zouden, niet per definitie militair, gevrijwaard blijven van het islamisme.

Welke leiders zouden bereid zijn om aan een nieuwe coalitie mee te doen? Ik vermoed dat Poetin bereid is, om mee te werken, maar zijn Amerikaanse collega Barack Obama helaas niet. Maar er zijn genoeg Europese landen die het voortouw kunnen nemen.

De internationale ordening die door een coalitie tussen het Westen en Rusland zou ontstaan, zou op den duur meer zekerheid, vrede en veiligheid kunnen brengen binnen en buiten Europa. De wereld heeft deze ordening nodig, anders zou de opeenstapeling van conflicten tot grote zinloze oorlogen leiden.

Moedige leiders

Nu bestaat er, ondanks alle ellende in Syrië, een reële kans op een nieuwe internationale ordening waarin geen ruimte is voor islamisme, jihadisme, salafisme of aanverwante -ismen.

We kunnen de Syrische burgeroorlog beëindigen als de politieke wil er is. Daarvoor zijn moedige politieke leiders nodig.

Ten slotte wil ik u, mijn lezers, bedanken voor uw geduld met mij. Vanzelfsprekend ben ik de redactie van Elsevier, in het bijzonder de webredactie, dankbaar voor hun steun en de ruimte die ze mij gunnen.

Ik wens jullie allen een vredig en gezond nieuwjaar.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.