Afshin Ellian Afshin Ellian

Executies tonen de hypocrisie van het regime in Saudi-Arabië

Door Afshin Ellian - 04 januari 2016

De islamitische staat Iran is boos op de islamitische staat Saudi-Arabië, waar in naam van de zuivere islam 47 executies werden voltrokken. Voor dit hypocriete Saudi-Arabië bestaat geen toekomst

Het jaar 2015 begon met een terreuraanslag in Parijs en eindigde in angst voor het islamitische terrorisme in de Europese steden.

Afgelopen jaarwisseling verliep vredig voor Europa, maar niet voor Afrika en het Midden-Oosten. Op 2 januari executeerde de islamitische staat van Saudi-Arabië 47 personen. Op één na waren zij leden of aanhangers van Al-Qa’ida, zo luidt de officiële verklaring van de Saudische regering.

Daarmee wil het land bewijzen dat de Saudische sjeiks werkelijk tegen het islamitische terrorisme zijn.

Bedreiging

Een executie van een paar Al-Qa’ida-leden in Saudi-Arabië is nog geen bewijs van een oprechte houding van Saudi-Arabië in de strijd tegen het terrorisme. Natuurlijk moesten die mensen dood, ze vormden een bedreiging voor het Saudische koningshuis.

Maar zij delen dezelfde ideologie: de zuivere islam. Dat is het probleem. Alle moslims die in de afgelopen tijd door de jihadisten zijn gedood, zijn vermoord omdat zij volgens de regels van de zuivere islam als afvalligen werden beschouwd.

Alle anderen, Joden en westerlingen werden vermoord omdat ook zij, volgens de zuivere islam, vijanden van Allah zijn. Tenzij zij zich op een bepaalde manier onderwerpen aan de islam, als moslim of als dhimmie.

Zuivere islam

De zuivere islam wordt in Saudi-Arabië als officiële ideologie van het regime in stand gehouden en verspreid. De Saudische imam-opleiding, de inrichting van de moskeeën, de interpretatie van de Koran en de hadiths (gezegden over en van de profeet Mohammed) zijn allemaal gestoeld op de leerstellingen van de zuivere islam.

De Saudische regering executeert 46 Al-Qa’ida-leden, terwijl het Saudische systeem dag en nacht, zelfs tijdens de executies, de zuivere islam propageert. Je zou bijna medelijden krijgen met de geëxecuteerden.

Ayatollahs

Waarom zijn zij geëxecuteerd? In feite hebben ze niks crimineels gedaan. Ze handelden volgens de leerstellingen van de zuivere islam, die in Saudi-Arabië nog steeds de wettige status hebben.

De 47ste geëxecuteerde man was geen Al-Qa’ida-lid. De Saudische sjiitische leider sjeik Nimr Baqr al-Nimr (56) uit het sjiitische gebied Qatif werd in 2012 gearresteerd.

In de jaren tachtig en negentig studeerde hij gedurende tien jaar in voornamelijk Iran en korte tijd ook in Syrië. In de religieuze stad Qum, waar de ayatollahs worden geproduceerd, kreeg hij les van Iraanse ayatollahs.

Opstanden

Openlijk verdedigde hij de religieuze grondslagen van het Iraanse regime, zoals die door imam Khomeini werden gedefinieerd. Ook was hij een bewonderaar van de huidige leider van Iran, Ali Khamenei.

Al-Nimr riep bij het begin van de Arabische opstanden op tot verzet tegen het Saudische koningshuis. Maar in een interview met de BBC en tijdens een preek kondigde hij het vreedzame verzet aan: ‘Donderen met woorden. Het wapen van het woord is sterker dan dat van kogels, omdat de autoriteiten zullen profiteren van een strijd met wapens.’

In de voetsporen van Khomeini, de leider van de Iraanse revolutie, predikte hij het vreedzame verzet. Vreedzaam? Ja, dit heet taqiyyah. Ongelovigen mag je misleiden.

1-0

Saudi-Arabië heeft datgene gedaan wat de sjah van Perzië niet bereid was te doen: het doden van de sjiitische politiek-religieuze leider. In de strijd tegen de ayatollahs is de stand 1-0 voor Saudi-Arabië.

De islamitische staat Iran is nu boos op de islamitische staat Saudi-Arabië. Dat verandert echter niets. Saudi-Arabië executeert, volgens de wetten van Allah, immers 47 personen.

En Saudi-Arabië financiert groepen die de zuivere islam willen verspreiden. Saudiërs zijn niet bereid om ziekenhuizen, scholen of wegen te bouwen voor islamitische landen. Wel willen ze moskeeën bouwen met hun eigen imams.

Afvallig

De Saudische bijdrage aan het welzijn van moslims in verschillende landen is nihil. Daarentegen zijn de Saudische regeerders in staat om een enorme bijdrage te leveren aan de zuivere islam.

Ondanks hun diensten aan de zuivere islam is het Saudische koningshuis volgens de jihadisten van de zuivere islam een afvallig regime. Op dit punt zijn sjiitische en soennitische jihadisten het met elkaar eens. In werkelijkheid zijn de Saudische regeerders hypocriet en hun hypocrisie is niet langer te verbergen: de zuivere islam geldt voor het gewone volk, niet voor de prinsen.

Het Saudische regime zal in de ogen van zowel moslims als niet-moslims geloofwaardig zijn wanneer ze de echte hervormingen gaan doorvoeren. Daarmee moeten een komen aan het wahabisme.

Elite

Niemand gelooft in een radicale verandering binnen de Saudische elite. Ze executeren graag, maar houden zelf heel veel van het leven.

Saudi-Arabië moet niet executeren in naam van de oorlog tegen het terrorisme. Terwijl zij de ideologie van het terrorisme executeren (uitvoeren). Voor dit Saudi-Arabië bestaat geen toekomst. Ze zullen ooit door hun eigen ideologie worden veroverd.

Er zijn twee soorten executies: het onthoofden van mensen en het uitvoeren van de zuivere islam.

De Saudische executies zijn weerzinwekkend.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.