Rik Kuethe

De opmars van homo-paren in Amerika

Door Rik Kuethe - 11 maart 2016

Het is een wonder-boven-wonder hoezeer de houding van de autoriteiten ten opzichte van homoseksuelen in de Verenigde Staten de laatste decennia is veranderd. Beetje bij beetje wordt Amerika ook voor homo-paren het land van de onbegrensde mogelijkheden.

Zo’n veertig jaar geleden stond tal van overheidsfuncties niet open voor homoseksuelen. Dat deze zouden kunnen trouwen, laat staan kinderen groot brengen, was ongehoord en daarom ook onmogelijk.

Geleidelijk aan viel in de meer verlichte staten een kentering te bespeuren en in 2015 bepaalde het Hooggerechtshof, met de kleinst mogelijke meerderheid (5-4) dat mensen van dezelfde kunne in elk van de vijftig staten met elkaar in het huwelijk kunnen treden.

Adoptieouder

Op 8 maart deed het Hof een uitspraak ten gunste van een lesbische adoptiefouder. Ditmaal was het arrest unaniem (8-0). De negende rechter, Antonin Scalia, is onlangs overleden.

Het Hof vernietigde hiermee het vonnis van het hoogste rechtscollege van Alabama, dat had geweigerd om de adoptie te erkennen van drie kinderen die de eiseres (slechts aangeduid maar met haar initialen V.L.) in 2007 in Georgia was toegekend. Het Hooggerechtshof in Washington was van oordeel dat de rechters in Alabama het ‘full faith and credit’- artikel uit de grondwet hadden geschonden. ‘Een staat mag het oordeel van een zuster-staat niet in de wind slaan als het niet eens is met dat oordeel.’

Opmars

Het ging hier om een relatie tussen twee vrouwen, V.L. en E.L., die in 1995 in Georgia begon en 17 jaar duurde. E.L baarde via de weg van de kunstmatige inseminatie drie schatjes van kinderen. In 2004 werd V.L tot adoptiefouder benoemd. In 2011 verbrak E.L. de relatie, verhuisde naar Alabama en verbood V.L. om de kinderen nog te zien.

Hoewel deze uitspraak van het Hooggerechtshof strikt gesproken niet gaat over de rechten van lesbiennes, maar over een kwestie van toepasselijk recht is de zaak voor ouders van hetzelfde geslacht van het grootste belang. Naast Georgia zijn er al 29 staten die adoptie door een tweede ouder toestaan. Dat zou veertig jaar geleden toch als een fata morgana beschouwd zijn.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.