buitenland

Europa wil er nog een unie bij: de Sociale Unie

Door Carla Joosten - 01 mei 2013

Alle crisisperikelen ten spijt werkt Brussel verder aan volgende stappen in de europeanisering van het economische beleid. Het streven is om de Economische en Monetaire Unie (EMU) op te tuigen met een sociale unie.

Weekblad Elsevier geeft deze week een doorkijkje in de – nog vage –  plannen die de afgelopen periode in Brussel door de Europese leiders werden geagendeerd en in juni verder vorm krijgen.

Sociale Dimensie

Een ervan is dat de ‘sociale dimensie’ moet worden meegenomen in het toezicht waaraan Brussel de eurolanden onderwerpt. Dat toezicht beperkt zich nu tot economische hervormingen en begrotingsdiscipline.

De Europese ministers van Sociale Zaken besloten in maart dat Brussel ook aanbevelingen op sociaal gebied kan doen.

Europees minimumloon

Ook in Den Haag dringt de ‘sociale unie’ door. Het kabinet komt binnenkort op verzoek van de Tweede Kamer met een visie. De PvdA opperde al een Europees minimumloon: elk land zou een minimumnorm moeten hebben afgestemd op het eigen welvaartsniveau.

Eurocommissaris László Andor (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) is daar al langer voorstander van. Hij sommeerde afgelopen maandag Duitsland nog om eindelijk een minimumloon in te voeren. Zo zou de binnenlandse consumptie kunnen toenemen, waarvan ook andere Europese landen profiteren.

Jeugdwerkplan

De Europese leiders maakten eerder al afspraken over een jeugdwerkgarantieplan dat de exploderende jeugdwerkloosheid moet bestrijden. Juni vorig jaar kwam door het optellen van bestaande regelingen en potjes een investeringsbedrag voor werkgelegenheid uit de bus van 120 miljard euro.

Volstrekt uit beeld in Brussel is de vraag hoe de rijkere Europese lidstaten hun verzorgingsstaat kunnen behouden nu er een toeloop dreigt van arme Oost-Europeanen: 1 januari vervallen de beperkingen voor Bulgaren en Roemenen op de arbeidsmarkt.

Aan het vrij verkeer van personen wil niemand in Brussel tornen. Andor wil juist de in zijn ogen veel te geringe mobiliteit van arbeidsmigranten verruimen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.