buitenland

Asscher: geen uitkering EU-burger zonder verblijfsrecht

Door Anne-Marie Spermon - 10 juli 2013

Vanaf 1 januari 2015 krijgen EU-burgers bij vestiging in Nederland geen voorlopige bijstandsuitkering meer. Gemeenten verstrekken zo’n uitkering nu nog vaak omdat zij niet mogen beslissen over de rechtmatigheid van iemands verblijf.

Dit schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Rechtmatig verblijf

In principe moeten EU-burgers, als zij naar Nederland komen, zichzelf kunnen onderhouden en krijgen zij dus geen bijstandsuitkering. Pas nadat zij vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijven, of ten minste één jaar in Nederland werken en onvrijwillig werkloos zijn geworden, kan een bijstandsuitkering worden toegekend.

Nu verstrekken gemeenten, waar de bijstandsaanvraag wordt ingediend, vaak toch een uitkering, omdat alleen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag bepalen wie rechtmatig in Nederland woont. Een uitspraak van de IND kan echter maanden duren en tot die tijd moet de gemeente een uitkering verstrekken.

Pilot

De regeling van minister Asscher verplicht gemeenten om direct de IND in te schakelen en zorgt ervoor dat EU-burgers bij twijfel over hun verblijfsrecht tijdens de beslissingsprocedure geen bijstand krijgen.

In de Limburgse gemeente Vaals, waar het zogenoemde uitkeringstoerisme lange tijd een groot probleem was, is in 2011 al een pilot gedaan met deze regeling. De minister kondigt aan dat een dergelijke proef vanaf 1 oktober ook in Rotterdam start.

Wetgeving

De minister benadrukt dat de nieuwe regelgeving binnen de gerechtelijke uitspraak van maart dit jaar valt. De Centrale Raad van Beroep besliste toen dat gemeenten niet zelfstandig over rechtmatigheid van verblijf mogen beslissen.

Minister Asscher overlegt nog met de Europese Commissie over de details van de regeling, zodat de nieuwe wetgeving binnen het Europees recht op vrij verkeer van personen valt.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.